Innebörden av fastan

Det finns olika sätt att fasta på under Ramadan. Man kan bara följa fastans regler som alla känner till. Man äter inte, man dricker inte och man undviker ha sexuellt umgänge med sin fru/man på dagtid. Enligt de lärda kan alla fasta så och det behövs inte stor kraft, men frågan är: Kan en sådan fasta hjälpa en muslim att komma närmare Allah((swt) och ha taqwa (Gudsfruktan) som är fastans frukt. Svaret är nej!!! Man måste fasta på det sätt som profeten (saw), hans följeslagare och de stora imamerna gjorde. De fastade med extra regler som vi nedan ska gå igenom.

 1. Ögonens fasta: Meningen med fastan är att hela kroppen ska sluta att följa sina lustar. Ordet saum - fastan betyder på arabiska att sluta. Vi måste därför sluta att titta på dåliga saker. Profeten (saw) sade: Blicken är en av satans giftiga pilar, Allah förbannar honom. Den som slutar att titta på dåliga saker i fruktan för Allah kommer Allah (swt) att ge honom trons sötma i hjärtat. (Al hakim)


 2. Tungans fasta: Innebär att man undviker att ljuga, skvallra, att prata bakom ryggen och att säga fula ord. Det är bättre att vara tyst, göra mer dhikir (åkallelse), att läsa koranen för att undvika säga dåliga saker och för att hålla tungans fasta. Allah den högste säger i Koranen:

  "Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden och [förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig (avskyvärd)."


  (Koranen 11:49)

  Abu Hurraira hörde profeten (saw) säga: Om en människa säger ett ord utan att tänka kan det leda honom till helvetet längre ner än mellan öst och väst. (Bukhari och Muslim). Ibn Omar sa att profeten (saw) sa - Prata inte mycket förutom dhikir (åkallelse) till Allah (swt) för om man pratar mycket så får man ett hårt hjärta, och den som har ett hårt hjärta är längst bort från Allah (swt) .( Tirmidi)
  Imam Sufian sa att om man pratar bakom ryggen så förstörs fastan. Imam Mujahid sade: Två egenskaper förstör saum - fastan, att prata bakom ryggen och att ljuga. 3. Öronens fasta. Regler i sharia säger att allt som är haram att säga är också haram att höra. Detta innebär att den som sitter och lyssnar på en person som baktalar andra, han får samma synder som den som baktalar.


 4. Övriga kroppens fasta: Innebär att hela kroppen avstår från haram tex magen, händerna. Vad är det för mening om man fastar hela dagen och sedan äter haram på kvällen. Abu Hurraira (raa) sa att profeten (saw) sa; Åh vad många fastare som bara får hunger och törst genom sin fasta. Vissa Ulama förklarar hadithen med den som bryter sin fasta med haram och vissa säger att det gäller de som inte skyddar sin övriga kropp från haram. Slutligen om man följer de här punkterna och tar hänsyn till den djupa meningen som finns i fastan, i stället för att se fastan som ett sätt att banta eller att fira ramadan med mycket mat varje kväll, som många muslimer tyvärr gör, så kommer man att förstå vad riktig fasta är. Man kommer närmare till Allah (swt) och man får ett mjukt och ödmjukt hjärta, insh Allah.

IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com