Belöning för fastan

Källa: www.islamicfinder.org

Varje god handling belönas. Belöning ges baserat på hur uppriktigt ens avsikt är. Fastan är den enda dyrkan som Allah har sagt om att Han själv är dess belöning. Detta betyder att man utvecklar en sådan nära relation med Allah att Allah själv blir Hjälparen.

Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) återberättar att den Heliga Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: "Allah, Herren över Heder och Ära säger: Alla andra goda handlingar en människa gör är till honom själv, men hans fasta är blott för Mig och jag (själv) ska belöna honom för det. Fastan är en sköld. När någon av er fastar skall han avstå från löst tal och nyfikna utbyten. Skulle någon håna honom eller försöka starta argument med honom, ska han svara med att säga: Jag fastar. Vid Honom i vars hand är Muhammads liv, andedräkten av den som fastar är renligare i Allah's syn än doften av mysk. Den som fastar upplever två glädjen: han är glad när han bryter sin fasta, och han blir glad åt belöningen för sin fasta när han möter sin Herre." (Bukhari och Muslim)

Sa'ad Ibn Sahl (Må Allah vara nöjd med honom) återberättar att den Heliga Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom): "Det finns en grind i Paradiset som heter Rayyan genom vilken bara de kommer passera på Domedagen som regelbundet fastar och ingen annan (kommer att få passera genom den). En röst kommer att kalla: Var är de som fastade regelbundet? Och de kommer att stiga fram och ingen annan än dem kommer att passera genom den där grinden. Efter att de passerat, kommer grinden att stängas och ingen annan kommer att kunna passera därigenom." (Bukhari och Muslim)

Abu Sa'id Khudri (Må Allah vara nöjd med honom) återberättar att den Heliga Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: "När en tjänare av Allah fastar en dag för Allah's skull, kommer Allah att driva Elden ifrån honom till en distans av fyrtio års resande." (Bukhari och Muslim)

Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) återberättar att den Heliga Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: "Den som fastar under Ramadhan med en uppriktig tro och i hopp om att få belöning kommer att få sina föregångna synder förlåtna." (Bukhari och Muslim)

Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) återberättar att den Heliga Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: "När Ramadhan anländer öppnas paradisets portar och Helvetets portar stängs och djävularna binds fast i kedjor." (Bukhari och Muslim)


IslamGuiden:  info@islamguiden.com
www.islamguiden.com