Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Varför är alkohol haram?

Av: Mariam Bensaci- Svensson, läkare


I Sverige räknar man med att omkring 300 000 människor är beroende av alkohol. 5000-7000 dödsfall/år beror på alkohol och kostnaderna för samhället pga. alkoholen beräknas till över 100 miljarder kronor/år. En mängd sjukdomar orsakas av alkohol som tex. högt blodtryck, skrumplever, cancer i matstrupe, svalg och lever, skador på nervsystemet med bla försämrat minne, dålig balans och kramper, psykiska symtom som ångest, depression och självmord osv. Skador i trafiken beror ofta på alkohol och misshandel är vanligt i familjer där någon är alkoholist. De negativa effekterna av alkohol är många och ändå dricker människor. Varför?

Som läkare har jag under min utbildningstid och i yrket träffat många människor med alkoholberoende. Mina upplevelser från akutmottagningen på psykiatrin har gett mig många starka minnen av de människor som hamnat i alkoholens grepp. Jag vill berätta en kort historia för att ge er inblick i hur situationen kan vara för dessa människor.

På akuten tog jag en dag emot en kvinna i 45-årsåldern som tidigare hade arbetat som sjuksköterska men som nu var arbetslös. Hennes ansikte var grått och håret rufsigt och livlöst. På kroppen och i ansiktet fanns en mängd blåmärken och hennes kläder var smutsiga. Blicken var tom och hon hade svårt att gå utan stöd. Det var 10:e gången som hon kom till psykiatriakuten under de senaste åren. Hon hade under dessa år förlorat sin man och sitt arbete, hade inte längre kontakt med sina barn och hade blivit vräkt från flera olika lägenheter. Sina gamla vänner var försvunna och de enda som hon nu umgicks med var personer i samma situation som henne. Tillsammans satt de och dränkte sina sorger med alkohol.

Det hade börjat med att hon druckit i samband med fester för att kunna slappna av, berättade hon. Hon hade haft en jobbig period på arbetet och hade svårt att orka med hemmet också. Hon märkte hur skönt det var att försvinna bort från verkligheten för en kort stund men tyvärr blev ångesten värre efteråt när alkoholen gick ur kroppen. Detta gjorde att hon så småningom så snart ångesten kom försökte att dränka den med ytterliggare alkohol och snart var hon fast. Hon kunde inte längre vara utan alkohol. Varje dag drack hon när hon vaknade för att orka ta sig ur sängen. Hela hennes liv rasade så småningom. Mannen lämnade henne, hon förlorade arbetet osv. Nu hade det gått så långt att hon ibland vaknade upp i någon annans lägenhet liggande i sina egna spyor, utan att veta hur hon hade hamnat där.

Det sista året hade kroppen börjat att ta stryk. Hon hade gått ner tio kg i vikt, börjat få blåmärken på kroppen, kräktes ofta blod och hade ständigt ont i magen. Hennes fötter kändes bortdomnade och balansen var sämre än tidigare. Hon började bli rädd! Hon hade sett andra personer som druckit längre än henne svälla upp om magen, bli andfådda, kräkas blod tills de svimmade, se syner, få kramper i hela kroppen och till sist dö en smärtsam och ovärdig död.

Hon ville så gärna sluta dricka men ångesten höll henne kvar i beroendet. Smärtan över att ha förlorat allt i livet gjorde det ännu svårare och ibland ville hon bara dö. Fast rädslan för döden var stark och växte sig starkare för varje dag.

-Hjälp mig,viskade hon sluddrigt. Hjälp mig att sluta dricka!

Denna berättelse är ett typiskt exempel på hur alkoholen kan förstöra en människas liv. Inte är det konstigt att Allah (swt) har förbjudit oss att dricka alkohol!?

Koranens förbud
I Koranen finns det tre verser som förbjuder alkohol:

"De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: "det ligger svår synd i bådadera men också något som kan vara människan till nytta. Det onda det medför är dock större än den nytta de kan få."

(Koranen 2:219)

Denna vers meddelar att det som kan upplevas som positivt med alkohol aldrig kan uppväga det onda som alkoholförtäring innebär.

"Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger."

(Koranen 4:43)

Här uppmanas vi av Allah (swt) att aldrig be när vi är berusade. Detta innebär i praktiken ett förbud mot alkohol eftersom det är obligatoriskt att be fem gånger om dagen.

"Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är inget annat än djävulens skamliga påbud. Håll er borta från allt sådant, för att det ska gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allah och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta."

(Koranen 5:90-91)

Dessa verser är de som mest tydligt förbjuder alkohol. Det berättas att verserna uppenbarades i ovanstående ordning och att när den sistnämnda kom hade muslimerna byggt upp en stark tro och moral. De hällde därför genast ut all alkohol ,som de kunde hitta, i rännstenen.

Koranen förbjuder alltså all förtäring av alkohol och skälen till detta är många.

Några skäl till alkoholförbudet:

  • Akohol är skadligt för religionen. Den förhindrar människor att komma ihåg Allah och gör så att man glömmer bort bönerna och om man ber så vet man inte vad man säger. Medicinskt sett så påverkar alkoholen hjärnan både på kort och lång sikt. När man blir berusad så tappar man omdömet, synen och balansen försämras och om man dricker mycket så minns man inte vad man har gjort dagen efter. Långtidseffekterna av alkoholen på hjärnan innebär att man vid varje berusning tappar en mängd hjärnceller och till slut har man förstört så mycket av hjärnan så att minnet och balansen blir sämre för all framtid.
  • Alkohol är skadligt för kroppen. Många sjukdomar orsakas av alkohol se inledningen (föregående nummer av tidningen).
  • Alkohol är skadligt för familjelivet. Den förstör ekonomin, misshandel är vanligt och barnen får lida mycket av att ha en förälder som de inte kan lita på. Slutligen leder detta ofta till skillsmässa.
  • Alkohol är skadligt för brödra och systerskapet. Omdömeslösheten skapar fiendskap och hat mellan människor.
  • Alkohol är skadligt för samhället. Det kostar miljarder för staten att ta hand om alkoholister, ta hand om deras familjer, laga alla skador som våldet i samband med berusningen orsakar osv. Samhället blir också instabilt med splittrade familjer, brottslingar och drabbade anhöriga.
Haditherna förklarar mer
Det finns en mängd hadither som ytterliggare förklarar förbudet. Det är tex. inte bara förbjudet att dricka alkohol. Att sälja, tillverka och köpa den är också förbjudet.

"Anas (ra) har berättat att profeten Muhammad (saas) förbannade tio grupper av människor som handlar med alkohol. Den som utvinner alkohol, den som tillhandahållit destillatet, den som dricker alkohol, den som bär alkohol, den som får den buren till sig, den som serverar alkohol, den som säljer alkohol, den som brukar pengar som inkommit av alkohol, den som köper alkohol och den som får den köpt till sig."[Tirmidhi]

Det finns ingen minsta möjliga mängd som man kan dricka. All alkohol är förbjuden.

Jabir (ra), en av Profetens följeslagare, rapporterade att Muhammad (saas) sade: "Om en stor mängd av något skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet."[Tirmidhi]

Genom att dricka alkohol förlorar vi inte bara ett gott liv här på jorden. Vi förlorar belöning från Allah (swt) och paradiset i nästa liv.

Abdullah ibn Umar rapporterade att Profeten (saas) sade:"Om någon dricker någon alkoholhaltig dryck, kommer inte Allah att acceptera hans bön på 40 dagar, men om han ångrar sig, kommer Allah att förlåta honom."(Tirmidhi) Samma person berättade att Profeten (saas) sade: "Det finns tre personer för vilka Allah har förbjudit paradiset: den som är beroende av alkoholhaltiga drycker, en oansvarig son och en hanrej som blundar för sin familjs heder."[Ahmed]

Alkoholen förstör mycket i samhället. Som muslimer bör vi vara stolta över att Allah (swt) har förbjudit denna avskyvärda dryck. Allah (swt) har ju skapat oss och vet vad som är bra för oss. Vi måste lita på hans ord och följa dem i alla situationer. Gör vi det så får vi det bra både i detta liv och i nästa, inshaAllah.

Källor:

  • Koranens budskap, Koranöversättning av Mohammad Knut Bergström.
  • Alkohol i Islam, Dr Ahmad Hussein Sakr.
  • Läkemedelsboken 99/00 utgiven av Apoteksbolaget.
  • Internmedicin, Lars Werkö mfl.

Ladda hem artikeln:
"Varför är alkohol haram?" [worddokument]
"Varför är alkohol haram?" [RTF]
"Varför är alkohol haram?" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa