Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islams fempelare:

Trosbekännelsen "Shahada"


"Det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammad är Hans sändebud"
Varje handling som utförs med avsikten och vetenskapen om att den uppfyller Guds vilja, betraktas i Islam som Gudsdyrkan. De fem pelarna utgör en ram på vilken det andliga livet byggs.

Muhammad (saw), Allahs Profet sade: Islams fundament är fem pelare:

  1. Trosbekännelsen: Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud.
  2. Förrätta bönen.
  3. Utdela Zakat (allmosa)
  4. Fasta under månaden Ramadan
  5. Utför pilgrimsresan till Mecka.
Shahada lyder enligt följande:

"ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen Gud) ILLA-ALLAH (utom Allah), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-ALLAH (att Muhammad är Hans sändebud) "

Det första ledet i trosbekännelsen uttrycker en absolut monoteism. Det finna ingen gudomligt alls vid sidan av Allah, Gud. Han är den enda som man skall underkasta sig. Men vem är Gud ? Gud är skaparen och laggivaren, den som skapat universum och människorna, och givit både naturlagarna och den uppenbarade lagen.

Profetens, Mohammad, föredöme (Sunna) är något som en muslim också ska följa. Det är Mohammads roll och ställning som uttrycks i det andra ledet av trosbekännelsen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa