Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Guds egenskaper i Islam

Säg:"Detta är Gud, den Ende, Gud,den Evige, som är Orsak till allt, Vidmakthållare av allt, hos vilken alla söker skydd. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingenting har funnits som kunde liknas vid Honom."

(Koranen 112:1-4)

Gud är Skapare, den som ger upphov till allt existerande, och som ger liv och död, försörjning och livsuppehälle. Det betyder att människorna är Guds "skapelse". Producenten äger det han producerar. Gud är Rabb, "herre", ägare till sin skapelse, universum, jorden, människorna. Därför måste människan vara Guds '. abd, "tjänare", "slav".

Men Gud ger inte bara existens, han ger också reglerna, liksom han är domaren på Yttersta Dagen. Gud är a-I-Hadi, "vägledaren", laggivaren som ger Sharia, lagen, både i betydelsen naturlagar och i betydelsen uppenbarade lagar, den Lag som vilar på Koranen och Profetens Sunna.

Människans funktion på jorden är då att dyrka Gud och att vara Hans khalifa, "ställföreträdare", som förvaltar jorden och dess resurser, men inte i full frihet, inte med full besittningsrätt. Människan är förpliktad att följa ägarens instruktioner, dvs den uppenbarade Lagen.

Gud är en. Han har inte fött, inte heller är han född, och han har gett människorna allt som är nyttigt och skönt i livet.

Gud är Kärleksfull och Barmhärtig. Han hjälper den som ber om hjälp, och förlåter våra synder om vi söker Guds förlåtelse.

Gud är Allsmäktig, Allvetande och Allvis. Han hör allting och ser allting, han finns utan en början och han består utan ett slut, han står över alla behov, och allt är beroende av honom (Koranen 112:1 - 4, 28:88, 6:102, 13:16, 33:27, 2:115, 2:96, 7:54, 41:54, 2:186, 42:11, 6:103, 13:41, 13:15 ... m.m).

Islam grudläggande budskap är att endast dyrka Gud, utan att associera någon eller något med honom, och detta omfattar att man tillägnar Gud sin kärlek, vördnad, fruktan och hopp (Koranen 21:25, 18:110, 2:165, 2:218, 16:51). Att dyrka Gud betyder också att förtrösta på honom, att ständigt ha honom i tankarna, att be till honom,, samt att söka Guds välbehag (Koranen 10:106, 5:23, 2:152 ... ).

Varje handling, tal eller tanke är dyrkan enligt Islam, om man med detta avser att tjäna sin Herre och att söka vinna Allahs gunst (Koranen6:162).

Dock finns det vissa bestämda former av dyrkan som en muslim bör utföra, nämligen:

  • Dagliga böner (Koranen 4:103, 2:3, 2:238, 11:114, 17:78).
  • Betalning av "Zakat" (varje muslim vars tillgångar ligger över ett visst specificerat minimum, måste årligen ge en bestämd del av sina tillgångar till bl.a en behövande medmänniska) (Koranen 23:4, 98:5, 31:4, 24:56, 9:103).
  • Fastan i månaden Ramadan (Koranen 2:183-185, 33:35).
  • Pilgrimsfården till Mecka en gång i livet, om man har råd därtill (Koranen3:97, 2:197).

Dyrkan är ett behov och en glädje. Ingen riktig harmoni eller trygghet kan åstadkommas i livet utan en hjärtlig förbindelse med Gud(Koranen 13:28, 87:1415, 20:124, 16:97 ... ).
Genom att känna Gud närmare, att prisa honom, och att ödmjuka sig inför honom, skapar dyrkan en rätt förutsättning för kärleken till medmänniskor, och -en vänlig inställning till alla varelser och omgivningen (Koranen 29:45, 9:103, 70:19-22).

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa