Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Eid & Zakat ul-Fitr

Källa: www.missionislam.com

Eid
Lek, rekreation och att äta på eid-dagen
Detta är tillåtet så länge man håller sig inom Islams tillåtna gränser. Anas (ra) sade: När Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) kom till Madinah, hade de två dagar då de brukade festa och ha roligt. Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) har bytt ut dessa dagar mot två bättre dagar: dagen man bryter fastan och offerdagen. (rapporterad av An-Nasa'e och Ibn Hibban)

Att ta med kvinnor och barn till platsen för eidbönen:
Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade ta med sina fruar och döttrar till de två eidbönerna. Umm Atiyah sade: "Vi blev uppmanade att gå ut tillsammans med ensamstående och menstruerande kvinnor till de två eid för att bevittna det goda och muslimernas böner. Men de menstruerande kvinnorna brukade hålla sig borta från själva böneplatsen. (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim)

Att gå till böneplatsen:
Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade gå till böneplatsen till fots. Jabir (ra) rapporterade: "På eid-dagarna brukade Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) gå till bönen en väg och komma tillbaka en annan." (Rapporterad av al-Bukhari)

Att äta innan man går till böneplatsen
Eftersom eid al-Fitr är dagen då man ska bryta sin ramadanfasta, är det rekommenderat att äta innan man går till eidbönen. Det är Profetens (Allahs frid och välsignelser vare över honom) sunnah att äta dadlar i udda antal innan man går och ber salat al-eid. Anas (ra) rapporterade: " Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) brukade inte gå ut på eid al-fitrdagen innan han ätit ett udda antal dadlar." (Rapporterad av al-Bukhari)

Förberedelser inför eidbönen:
Det är rekommenderat att göra ghusl (ta ett bad), ta på sig sina bästa kläder och, för män, att ta på sig parfym innan man går till salat al-eid. Ibn al-Qayyim sade: " Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom), brukade ta på sig sina bästa kläder för eidbönerna och han hade kläder som han reserverade för de två eid och jumu'ah."

Att göra takbir:
Takbir börjar från kvällen till eidnatten och håller på ända tills imamen kommer ut för att börja bönen. Allah säger: "Håll (fastan under den föreskrivna) perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa (Honom) tacksamhet (Surah Baqarah Ayah: 185). Formen för takbir är rapporterad av 'Umar och Ibn Mas'ud: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil Hamd."

Att lyckönska varandra:
Det har rapporterats att när Profetens följeslagare mötte varandra på Eid-dagen, brukade de säga till varandra. "Må Allah acceptera från oss och från er." (Rapporterad av Ahmad)

ZAKAT AL-FITR
Zakat al-fitr är en obligatorisk välgörenhet för varje muslim som ges ut i slutet av ramadanmånaden. 'Ibn 'Umar (ra) sade: "Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade oss att ge beloppet i form av en saa' dadlar eller en saa' korn som Zakat al-fitr för varje muslim, gammal som ung, man som kvinna, fri som slav." (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim). Avsikten med Zakat al-fitr är att rena den som fastat från någon form av oanständig handling eller tal som kan ha begåtts under fastan. Det hjälper också den fattige och behövande. Ibn Abbas (ra) sade: "Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade den fastande att betala Zakat al-fitr för att skydda honom från alla oanständiga handlingar och tal och i avsikt att förse de behövande med mat."

Zakat al-Fitrbeloppet
Såsom den första hadithen påpekade, är Zakat al-fitrbeloppet en saa'. Saa' är ett volymmått som ungefär motsvarar volymen av 2kg mjöl. Zakat kan antingen ges i form av dadlar, korn, vete, ris, majs eller liknande varor som anses som basmat. Abu Sa'eed (ra) sade: "Vi brukade ge Zakat al-fitr, för varje barn, äldre person, fri man (och kvinna) eller slav under Allahs sändebuds (Allahs frid och välsignelser vare över honom) livstid. Vi brukade ge en saa' mat eller en saa' torkad yoghurt eller en saa' korn eller en saa' dadlar eller en saa' russin." (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim).

Man kan också ge Zakat al-fitr i pengar i stället för mat.

Tiden för zakat al-fitr
Zakat al-fitr måste betalas i slutet av ramadan. Det finns två tidpunkter att betala Zakat al-fitr. Antingen en eller två dagar innan eid, såsom 'Umar (ra) brukade göra, eller på eid-dagen före eidbönen. Ibn 'Umar rapporterade att Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade dem att betala Zakat al-fitr innan de gick ut för att be eidbönen. Om Zakat al-fitr betalas efter eidbönen räknas den bara som vanlig välgörenhet. Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vare över honom) sade: "Om någon betalar Zakat al-fitr före bönen anses det som en accepterad Zakat, om han betalar den efter bönen, anses den som vanlig välgörenhet." (Rapporterad av Abu Dawud)

Zakat al-fitr kan ges till samma åtta kategorier av människor som man ger vid andra typer av zakat, se vers [9:60]. Vissa lärda säger att de fattiga och behövande är de som mest förtjänar det eftersom Profeten (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade att det har "…som avsikt att förse mat till de behövande."


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa