Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Sunnah handlingar vid nyfött barn

Av: En syster i Islam

När ett nytt barn fötts så finns det ett antal sunnah handlingar vi ska göras enligt profeten Mohammed (saas). Dessa handlingar är följande:

Adhan
De lärda har nämnt att adhan skall läsas i barnets högra öra så att det första han hör i denna värld skall vara ord av tawheed, som kommer att ha en stor och välsignad effekt på barnet. Och vad det gäller att läsa iqamah i barnets vänstra öra så finns det inget bevis på att det är obligatoriskt (Se al-Silsilat al-Da'eefah, 1/491).

Tahneek
Det är mustahabb att göra tahneek för barnet och be för det. Abu Moosa sa: "Jag fick en pojke och jag tog honom till profeten (saas). Han gav honom namnet Ibrahim, gjorde tahneek med några dadlar och bad att Allah skulle väsigna honom. Sen gav han honom tillbaka till mig."(al-Bukhaari, 5150; Muslim, 2145). Tahneek betyder att gnugga barnets mun med någonting sött, så som dadlar eller honung då han är nyfödd. Det bästa är att göra det med dadlar.

Att ge barnet ett namn
Det är sunnah att ge barnet ett bra namn. Profeten (saas) brukade byta dåliga namn till bra namn. Anas ibn Maalik sa: Profeten sa: "En pojke föddes till mig inatt och jag har gett honom namn efter min fader Ibrahim." (Muslim, 3126). 'Aa'ishah sa att profeten gjorde aqeeqah för al-Hasan och al-Husayn på den sjunde dagen och gav dem deras namn.(Ibn Hibbaan, 12/127; al-Haakim, 4/264. Klassad saheeh av al-Haafiz Ibn Hajar i Fath al-Baari, 9/589).

'Aqeeqah
De lärda har olika uppfattning om aqeeqah. Vissa säger att det är obligatoriskt och andra säger att det är Sunnah mu'akkadah.

Scholars of the Standing Committee sa: "'Aqeeqah är Sunnah mu'akkadah. För en pojke ska två får offras, var och en ska uppfylla kraven för ett får som ska offras. För en flicka ska ett får ofrras. Fåret ska slaktas på den sjunde dagen, men om det är en försening så kan det slaktas när som helst och det är ingen synd i att försena det, även om det är att föredratt göra det så snart som möjligt."

Anledningen till att man ska ha aqeeqah nämns i en hadith: "Varje barn är förbundet till sin aqeeqah." De lärda hade olika förklaringar till denna hadith. Det sades att meningen är att om inte aqeeqah görs för honom och han dör i barndomen så kommer han inte tillåtas göra förbön för sina föräldrar; eller att aqeeqah är ett sätt att befria sig från shaitan och skydda sig från honom. Barnet kan gå miste om något gott om hans föräldrar inte gör aqeeqah fastän det inte är hans handling, precis som om fadern säger bismillah när föräldrarna har samlag, så kommer shaytan inte skada hans barn. Och om han inte säger det så kommer inte barnet få detta skydd med automatik. (Se Zaad al-Ma'aad, 2/325; al-Sharh al-Mumti', 7/535)

Profeten Muhammed (saas) sa: "Varje barn är förbundet till sin aqeeqah, som skall offras för honom på den sjude dagen och hans huvud ska rakas och han skall ges ett namn." (Återberättad av al-Tirmidhi, 1522, han sa att den är hasan saheeh; Ibn Maajah, 3165; Saheeh Ibn Maajah, 2563).

Umm Karaz frågade profeten Muhammed (saas) om aqeeqah och han sa: "För en pojke är det två får och för en flicka ett, och det spelar ingen roll om de är hanar eller honor." (Återerättad av al-Tirmidhi, 1516; han sa att det är en hasan saheeh; al-Nasaa'i, 4217; Abu Dawood, 2835; Ibn Maajah, 3162, utan den sista delen; Saheeh Abi Dawood, 2460.)

Omskärelse
Profeten sa: "För pojken ska det vara en aqeeqah. Slakta för honom och ta bort den skadliga saken (förhuden) från honom." (al-Tirmidhi, 1515; al-Nasaa'i, 4214; Abu Dawood, 2839; Ibn Maajah, 3164. Klassad som saheeh av al-Albaani i al-Irwaa', 4/396).

Raka håret
Om barnet är en pojke så ska hans huvud rakas, däremot när gäller att raka huvudet på en nyfödd flicka så har de lärda olika åsikter. Maalikis och Shaafa'is har åsikten att hon ska rakas precis som pojken. Hanbalis har åsikten att hon inte ska rakas. Profeten Muhammed (saas) sa: "Varje barn är förbundet till sin aqeeqah, som skall offras för honom på den sjunde dagen och hans huvud ska rakas och håret uppskattas i vikt så att lika mycket silver eller dess värde [ i pengar] ska ges i allmosa och han skall ges ett namn." (Återberättad av al-Tirmidhi, 1522, han sa att den är hasan saheeh; Ibn Maajah, 3165; Saheeh Ibn Maajah, 2563).

För detaljerad kunskap om detta ämne kan du, som kan arabiska, ladda hem boken:
تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa