Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen

Koranen är Guds ord som uppenbarades till profeten Muhammad (saw) via ängel Jibrail (Gabriell) . Araberna var vid tiden ifråga mycket begåvade poeter och vältalare. Profeterna kom alltid med underverk som passade deras tid och människornas kunskapsnivå vid samma tid. På Moses tid var trolleri mycket ansett i Egypten och folket trodde på trolleri. Moses underverk kunde ingen trollkarl överträffa, och härigenom omvändes många till tron. På Jesus tid stod medicinska kunskaper på en hög nivå. Han kom och väckte de döda till liv, vilket ingen medicin någonsin kunnat åstadkomma.

Koranen kommer med vackra ord, gudomliga meningar, berättelser och historier som ingen människa kan göra efter. Den är ypperst i alla avseenden, och det största undret är att Muhammad (saw) varken kunde läsa eller skriva och aldrig hade framträtt som poet. Gud den Högste säger:


"Ja, detta är en härlig koran på en väl förvarad tavla."

(Koranen 85:21-22)

"Detta är sannerligen en härlig koran, som finnes i en väl förvarad skrift, den blott de rene få vidröra. En sändning från all världens Herre."

(Koranen 56:77-80)

I Koranen säger Gud den Högste att han skall skydda den från alla ändringar, tillägg, strykningar och andra manipulationer. Gud lovar i Koranen att den skall förbli samma bok hela tiden. Gud säger att Han, som sände ner Koranen, också skall se till att bevara den. Gud utmanar människor och djävlar och hela skapelsen att komma med något liknande Koranen om de kan, Gud låter sina profeter göra underverk som överträffar sin samtids främsta begåvningar; annars vore de inga underverk. På Muhammads tid, (saw) var araberna mycket framstående vältalare. Koranen kom och berättade med ännu större vältalighet om skapelsen och livets uppkomst. Inom vetenskapen framkommer mycket nytt, som faktiskt redan står i Koranen. Alla människor kan hämta bevis från Koranen på att vetenskapen har rätt. Vetenskap som inte stämmer med Koranen saknar grund. Gud är den högste läraren och allt vi lär oss måste komma ifrån Gud.

Koranen samlades under Muhammads tid, (saw) på läderbitar och benbitar och sten och varje dag i Ramadan lästes Koranen framför Muhammad (saw). Omar, den andre kalifen, lät samla alla bitarna och förvara dem hos sin dotter Hafsa, som varit gift med Muhammad (saw). Osman, den tredje kalifen, lät skriva ren dem. På den tiden levde fortfarande alla muslimer som kunde läsa och skriva Koranen i original, och det var många som sysslade med att skriva av den. Profeten Muhammad (saw) och de flesta av hans följeslagare kunde Koranen utantill. Det är omöjligt att ändra något i Koranen därför att det är många som kan den utantill.

Gud har sänt många profeter att predika den sanna läran på olika platser i olika delar av världen. En del profeter känner vi inte till, därför att avstånden är stora i tid och rum och folken har levat åtskilda från varandra. Men Gud är allvetande, och han har hela tiden vetat att den tid skulle komma då vetenskapen gör stora upptäckter som underlättar kommunikationerna och för människorna närmare varandra. Då kan viktiga ord spridas utan hjälp av profeter. Därför är Muhammad (saw) den siste profeten.

Gud har lovat att ta Koranen i sin hand och skydda den, och Han vet att Hans ord skall spridas lättare med nya bättre kommunikationer.

Koranen och sunna
Koranen är Guds sist uppenbarade ord och den grundläggande källan till Islams lärdomar och lagar. Koranen handlar om trons fundament, moral, mänsklighetens historia. Gudsdyrkan, vetenskap, visdom, förhållandet mellan Gud-människa samt alla sidor av människors sociala liv och inbördes förhållanden. Omfattande anvisningar om hur ett sunt och harmoniskt samhällssystem inom social rättfärdighet, ekonomi, politik, lagstiftning, rättsvetenskap och internationella förbindelser kan byggas upp, är också viktiga beståndsdelar av Koranen.

Profeten Muhammad(saw) själv kunde varken läsa eller skriva. Koranen uppenbarades för honom och han förde uppenbarelserna vidare till sina följeslagare som memorerade dem och nedtecknade dem under profetens ledning. Koranens ursprungliga och fullständiga text finns tillgänglig för alla på arabiska, det språk som den uppenbarades på av Gud. Översättningar av texten har gjorts till många språk men dessa är ej att jämställa med den arabiska originaltexten.

Sunna (Muhammads tradition) är profeten Muhammads (saw)lärdomar, uttalanden (Hadith) och gärningar, som noggrant insamlats och nedtecknats av hans följeslagare.

Koranen är Guds ord, medan Mohammads(saw) sunna är den praktiska tolkningen av Koranen. Mohammads (saw) uppgift var att förmedla Koranen som han erhöll den, att förklara och till fullo praktisera den. Sunna betraktas som Islams andra källa och måste befinna sig i fullständig harmoni med den första källan, Koranen. Den är måttstocken och om det finns någon motsägelse mellan någon tradition och Koranen, så håller sig muslimen till Koranen, ty ingen äkta tradition från Mohammad kan stå i motsättning till Koranen.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
barnskolan.com
quranaudio.se
quranacademy.se
konvertitguiden


English:
islam-guide.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
Koraani
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com