Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Da'wah - En Skyldighet

Av: Abu `Abdil Kareem
Källa: www.islaam.com

En viktig fråga för muslimerna, är att inse att da `wah (att sprida Islams budskap) är en skyldighet för dem. Allah (Swt) säger i Koranen:

"Kalla (Människorna, Muhammad) med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning " [Koranen Surah Al -Nisaa 16:125]

"Och bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer " [Koranen Surah , Al -"Imraan 3:104]

Man kan tycka att den senare versen begränsar kravet i den första versen, men om man tar en närmare titt på Profetens (Frid vare med honom) sunnah (vägledning) framgår det att skyldigheten att kalla till Islams väg är en individuell skyldighet snarare än en kollektiv. Profeten (Frid vare med honom) har sagt:" Återberätta vad ni lärt från mig, även om det bara är en enda vers" [Al Bukhari] Att förmedla budskapet kräver därför ingen högre utbildning eller att man är lärd, det är i själva verket en skyldighet från varje muslim, utifrån dens egen förmåga.

Denna skyldighet framgår ännu tydligare av följande vers, som förklarar att om man inte förmedlar budskapet - gömmer sin kunskap - räknas det som olydnad mot Allah vilket orsakar Allahs förbannelse och att en sådan synd leder till helvetet.

"De som döljer de vittnesbörd och den vägledning som Vi genom uppenbarelser har gett dem och som Vi har klargjort för människorna i Skriften, skall förbannas och fördömas av Gud och (alla) som kan döma skall förbanna och fördöma dem" [Koranen Surah Al-Baqara 2:159]

I samma sammanhang har Profeten (Frid vare med honom) nämnt:" Den som döljer kunskap kommer Allah att brännmärka med ett glödande järn från helveteselden. " [Ahmad]

Att kalla folk till Allah betyder också att vi fullbordar vår egen dyrkan, eftersom det är en av anledningarna att vi är skapade. Det är en av de ädlaste handlingarna som leder till stor belöning.

"Vem talar ett skönare språk än den som kallar (människorna) till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: jag hör till dem som underkastat sig Guds vilja? " [Koranen Surah Al-Fussilat 41:33]

När det gäller belöningen har Profeten (Frid vare med honom) sagt:" Den som vägleder någon annan till en god gärning, kommer att få en belöning liknande belöningen till den som utför den. " [Sahih Muslim] Han (Frid vare med honom) sa också: "Vid Allah, om Allah vägleder en människa via er, vore det bättre för er än den bästa typen av kameler." [Al-Bukhari, Muslim]

Alla Koran översättningar är tagna från Koranens Budskap, Koran översättning av Mohammad Knut Bernström


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa