Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Dhikr - Ihågkommande av Allah

Översättare: En syster i Islam
Källa: Fiqh us-Sunnah, As-Sayyid SabiqAlla hyllningsord till Allah när man prisar Hans egenskaper till exempel makt, skönhet eller storhet är dhikr Allah. Man kan göra dhikr tyst genom att endast röra läpparna eller säga dem högt med tungan. Allah har beordrat oss att alltid komma ihåg Honom. Koranen säger: "O ni som tror! Kom ihåg Allah med mycket dhikr, och lovprisa Honom morgon och eftermiddag (Vid Fajr och Ásr)."

Om en person gör dhikr, så kommer Allah ihåg den personen.

Koranen säger: "Därför, ihågkom Mig, Jag ska ihågkomma dig och var tacksam mot Mig och var aldrig otacksam mot Mig."

Profeten berättade att Allah säger: "Jag är mot mina tjänare så som han förväntar sig av Mig, Jag är med honom när han ihågkommer Mig. Om han ihågkommer Mig i sitt hjärta, så ihågkommer Jag honom för Mig själv, och om han ihågkommer Mig i ett sällskap, så nämner Jag honom i ett bättre sällskap än hans. Och om han drar sig närmare Mig en handslängd, så drar Jag närmare honom en armslängd, och om han drar sig närmare Mig en armslängd, så drar Jag närmare honom ett famnmått, och om han kommer till Mig gående, så rusar Jag mot honom med väldig hastighet." Abu Musa rapporterade "Likheten mellan en som ihågkommer sin Herre och en som inte ihågkommer Honom är som likt en levande med en död."

Hur mycket dhikr ska man göra?
Allah har beordrat oss att göra mycket dhikr. I Koranen står det att de som ihågkommer Allah stående, sittande eller liggandes på sidan, och som hyllar Allah mycket, så har Allah förberett förlåtelse och en stor belöning för dem. Det finns ingen gräns för hur mycket dhikr man kan göra, så man kan göra det hur mycket man vill.

Varför är det bra att göra dhikr?
Dhikr renar hjärtan, ger frid i sinnet och stärker ens tro på Allah. Abu Huraira berättade att Profeten sa: "När en grupp män ihågkommer Allah, så omringar änglar dem och barmhärtighet täcker dem, sakinah - frid i sinnet sänker sig över dem, och Allah nämner dem till dem som är med Honom." Allah är riklig i sin belöning till de som gör dhikr.

Olika dhikr och deras förträfflighet!
Abu Huraira sa att Profeten sa: "När en tjänare till Allah uppriktigt uttalar orden la ilaha illAllah (det finns ingen som har rätt att bli dyrkad utom Allah), så är dörrarna till himlen öppna för dessa ord tills de når Allah´s Tron, så länge man håller sig borta från de stora synderna."

Abu Huraira sa också att Profeten sa: "'Förnya er tro.' De frågade, 'Hur kan vi förnya vår tro?' Profeten svarade: 'Säg alltid la ilaha illAllah.'"

Jabir rapporterade att Profeten sa: "Det bästa ihågkommandet av Allah är att upprepa la ilaha illAllah och den bästa bönen är alhamdu li-Allah."

Abu Huraira rapporterade att Profeten sa: "Det finns två fraser som är lätta på tungan men tunga som belöning på vågskålarna och kära för Allah, Den Nåderika. De är subhanAllah wa bihamdihi (All hyllning tillkommer Allah och all pris är för Honom) och subhanAllah al-azim (Hyllad är Allah, Den Mäktige)."

Abu Dharr rapporterade att Profeten sa: "Ska jag berätta för dig orden som Allah älskar mest? Ja, berätta för mig, O Allah´s Budbärare. Han sa: "De ord som är mest kära för Allah är subhanAllah wa bihamdihi."

Jabir rapporterade att Profeten sa: "Den som säger subhan-Allah-al-Azim wa bihamdihi (Hyllad är Allah, Den Mäktige, all pris tillkommer Allah), kommer att få ett palmträd planterad för honom i Paradiset."

Abu Huraira rapporterade att Profeten sa: "Vemhelst som säger La Ilaha illa-Allahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamd wa huwa ála kulli shai´in qadir hundra gånger under en dag kommer att få en belöning likvärdig med belöningen för att fria tio slavar. Vid sidan av det så kommer hundra goda gärningar att skrivas ner för honom och hundra av hans dåliga gärningar att dras bort, och det kommer att vara ett skydd för honom mot satan den dagen tills kvällen, och ingen kommer att vara bättre i sina gärningar förutom en person som gör mer än det."

I Sahih Muslim står det att den som säger subhan Allah wa bi-hamdihi hundra gånger under en dag, kommer att få alla sina synder förlåtna även om de är lika många som skummet på ett hav.

Medan Juwairiyah, en av Profetens fruar, gjorde morgonbön en morgon så lämnade Profeten hennes hem och kom tillbaka på förmiddagen och fann henne fortfarande sittande på samma plats. Profeten sa då till henne: "Har du varit på samma plats sedan jag lämnade dig? Ja, svarade hon. Profeten sa då till henne: "Jag reciterade fyra ord tre gånger efter det att jag lämnade dig och om dessa ord skulle bli vägda emot vad du har reciterat sedan morgonen så skulle dessa väga mer än dem, och dessa ord är SubhanAllah wa bihamdihi ´adada khalqihi wa rida´ nafsihi wa zinata ´arshihi wa midada kalimatihi (Helgad vare Allah och pris tillkommer Honom i så hög grad som antalet av Hans skapelse och i så stor omfattning som Hans välbehag och i så stor omfattning som vikten av Hans Tron och i så stor omfattning som bläck använt för att skriva ner ord av Hans lovprisning)."

Ibn Umar rapporterade att Profeten sa till dem, "En tjänare till Allah sa, Min Herre! All pris är för Dig så mycket som Din Ära och Storslagna Majestät rättmätigt förtjänar. Det här var för mycket för de två änglarna att skriva ner. De visste inte hur de skulle skriva ner det. Så de svävade till himlen och sa: Vår Herre! Din tjänare har sagt någonting som vi inte vet hur vi ska skriva ner? Allah frågade dem - och, självklart visste Han vad Hans tjänare hade sagt - Vad sa Min tjänare? De sa, Han har sagt: Min Herre! All pris är för Dig så mycket som Din Ära och Storslagna Majestät rättmätigt förtjänar. Allah sa till dem: Skriv ner det så som min tjänare har sagt det tills han ska möta Mig och Jag belönar honom för det:"

SubhanAllah, SubhanAllah, SubhanAllah vad vår Skapare är givmild. Dessa berättelser vittnar om att det finns mycket belöning i att göra dhikr. Allah är Den Mest Generöse, Den Mest Givmilde. Det är bättre att göra dhikr med hjälp av fingrarna för Profeten sa till kvinnorna som hade emigrerat att de skulle göra dhikr och räkna dem med fingrarna för att fingrarna kommer att bli utfrågade och de kommer att tala. Abdullah b. Amr b. Al-´As såg också hur Profeten gjorde dhikr och räknade dem med sina fingrar på den högra handen. Vi måste komma ihåg att göra dhikr när vi sitter i ett sällskap. Om vi inte gör det så kommer det att vara en sorg för oss även om vi får komma till Paradiset.

Abu Huraira rapporterade att Profeten sa: "Om någon sitter i ett sällskap där det finns mycket höga ljud och säger innan han reser sig upp för att gå Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an-la illaha illa-anta, astaghfiruka wa atubu ilayka (Ära tillkommer Dig, O Allah, och jag börjar med att tillkännage, all pris tillkommer Dig, jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Du, jag ber om Din förlåtelse och vänder mig till Dig i ånger), så kommer han att bli förlåten vilken synd som helst som han må ha gjort medan han var i det här sällskapet."

Om man har baktalat eller förtalat någon person, alltså pratat dåligt eller skvallrat om någon, så kan man som Profeten har sagt be om förlåtelse för den personen som man har baktalat eller förtalat genom att säga: "O Allah förlåt oss och honom." Man kan be Allah att Han ska förlåta den personen och man kan nämna hans goda sidor. På det här sättet kan man sudda ut effekterna av sådan baktalan, och det är inte nödvändigt att tala om detta för den personen.

Vi får inte glömma bort att göra mycket dhikr och vi kan påminna varandra om att göra dhikr så att vi kan få ta del av all belöning som Allah har lovat till dem som ihågkommer Honom. För Allah är Den Mest Givmilde, Den Mest Generöse.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa