Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

En seriös dialog med en kristen

Översättning till svenska: En syster i Islam
Källa: www.islam-qa.com

Hej, mitt namn är XXXX och jag har tagit mig en titt på din hemsida. Jag är intresserad av den eftersom jag ingår i en klass med religiösa studier och är intresserad av att lära mig mer. Jag skulle vilja höra ditt svar till detta, om mitt påstående är korrekt..

I Islam anser man att himlen är ett paradis med vin, kvinnor och sång. Detta liv når man genom att leva ett liv där man, ironiskt nog, avstår från det man ska belönas med i paradiset. Dessutom måste man följa Islams fem pelare. Det verkar som att den Islamiska tron är ett gör-det-själv påstående. Följ denna väg, säger de, så kommer du att vinna Guds välbehag och eventuellt bli räddad från helvetet. Det finns alltså Ingen garanti. Jag skulle hata att leva ett sådant liv. Jag förstår att muslimer inte tror på "ursprunglig synd", men vare sig en man är född syndig eller inte, håller du inte med om att alla män och kvinnor syndar? Hur sonar man då för sin synd?

Jag förstår ångern och jag håller med om det. Men det verkar som att man Aldrig kan göra nog för att vinna Guds välbehag. Det är därför Han sänt sin Son för att dö för oss. Alla våra synder utplånades, de gångna, de nuvarande och de kommande. Det finns ingen möjlighet att bli försäkrad detta inom Islam. Jag tycker att det skulle vara ett hemskt sätt att leva sitt liv medveten om att man aldrig skulle klara av sitt livs uppgift, att inte veta om man blir räddad eller inte tills domedagen. Vare sig jag har med mig nog med "goda gärningar" eller bett nog etc.

Jag har frågat några muslimer i min klass om de med säkerhet vet om de ska till "paradiset" när de dör. Jag har än inte fått något garanterat svar. Snarare, anspelar de på deras ofullkomliga liv som en barriär till detta förverkligande. DET FINNS INGEN FÖRSÄKRING I ISLAM, EFTERSOM DET INTE FINNS FÖRSONING, OCH RÄDDNINGEN BEROR HELT OCH HÅLLET PÅ OM INDIVIDEN TJÄNAT GUD "BRA NOG".

Dessutom, även om jag skulle vilja bli muslim hade jag inte kunnat. Om muslimer tror att de är "det utvalda folket" varför sprider de då inte sin tro?

Måste man helt enkelt ha turen att födas som muslim? Om en person vill bli kristen får den bli det, vemsomhelst kan bli kristen på bara ett fåtal sekunder. Allt man då behöver göra är att bekänna att Jesus Kristus är den Han sa att han var och sedan söka förlåtelse och tro. Det är till och med enklare sagt än gjort, det är allt som krävs. Jag föddes inte som kristen, eller uppfostrad på kristet vis och blivit tillsagd att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud.

Skriften säger; "Frälsning "Jag är vägen sanningen och livet, Ingen kommer till Fadern annat än genom Mig."

Han sa inte, Jag är en väg eller en sanning etc, han sa Vägen!

..och Fadern är EN

Jag förstår bara inte hur någon kan förneka detta. Om de inte skulle vara blinda eller aldrig hört detta, som det var för min del. Skulle bara vilja ha ett svar på detta.

All pris och ära tillhör Allah

Vi uppskattar din fråga angående de idéer du har angående Islam och vi hoppas kunna diskutera det du skrivit och rätta några av dina påståenden, samt komma fram till en stark övertygelse om sanningen.

1. Det du har nämnt om den Islamiska tron och tron om paradiset, njutningen av vin, kvinnor och sång där i, stämmer inte helt. Den njutning som finns i Paradiset är inte enbart fysiska i sitt slag, utan inger också glädjen av att känna sig säker och trygg, och att vara i kontakt med Gud och att vara nära Honom. Den största glädjen av alla i Paradiset kommer att vara att få se Gud. När människorna i Paradiset kommer se Guds Heliga ansikte kommer de glömma alla andra sorters nöjen som de har att njuta av. Allt som är en fröjd för både ditt öga och hjärta finns att finna i Paradiset; inget baktal eller syndig tal kommer höras där.

[Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar]

(Koranen 32:17)

Vad jag försöker säga är att de fröjder som finns i Paradiset inte är begränsade till det du tar upp i din fråga. De är mycket större än så.

2. Du nämner idén om att tillträde till Paradiset enbart blir garanterad de som undanhåller sig det förbjudna som de kommer att få njuta utav i Paradiset som en belöning för att ha undvikit det i detta liv. Denna generalisering är inte alls korrekt. Islam är en religion som befaller handlingar, inte bara att undvika vissa saker. Räddningen kan endast uppnås genom att uppfylla befallningar, inte bara genom att undvika det som är förbjudet. Dessutom, all lyx som erbjuds i Paradiset har inte varit förbjudet i denna värld, men finns i nästa värld som en belöning. Vissa fröjder i Paradiset är saker som är tillåtna i denna värld, som äktenskap, goda frukter som t.ex. granatäpplen och fikon samt drycker som mjölk och honung mm. Allt detta är tillåtet i denna värld och kommer sedan att vara ljuvligheter i Paradiset. De dåliga egenskaper av de förbjudna saker du tagit upp kommer inte finnas i dess himmelska form. Till exempel, Paradisets vin, som Allah berättat för oss kommer inte orsaka vare sig ghoul (all slags form av smärta, huvudvärk, synd etc.) eller berusning.

[ I den finns inget som grumlar tankeredan och den ger inget rus.]

(Koranen 37:47)

Den berövar inte människan dess mentala förmåga, eller orsakar huvudvärk eller värk i buken. Den är alltså rätt olik den jordliga motsvarigheten. Det jag försöker komma fram till är att de ljuvligheter som finns in Paradiset inte bara består av tillåtelsen av de saker som är förbjudna för oss i detta liv. Det är också värt att påpeka att allt som är förbjudet i detta liv inte kommer bli tillåtet i det nästa. Exempel på detta är vissa drycker, gärningar, maträtter och ord. Samma sak gäller incest och sodomi t.ex. samt annat som inte kommer vara tillåtet i nästa liv fastän de är förbjudna i detta liv. Detta ämne är rätt uppenbart, All pris och ära tillhör Allah.

3. Ditt påstående om att bli garanterad Paradiset och att en persons liv kommer vara så hemskt och outhärdligt som du påstår utan denna garanti, är ett missförstånd som i sig leder till det resultat du talar om. Om alla personer skulle vara garanterade Paradiset skulle detta få katastrofala följder, för då skulle följden bli att alla människor begår alla möjliga olika sorters förbjudna handlingar, eftersom de ändå inte har något att förlora på det. Många brott har begåtts av judar och kristna just för att de anser sig ha denna garanti som trygghet, dessutom får de dokumenterad förlåtelse av präster. Allah har berättat för oss om sådana människor;

[Och de säger: "Ingen skall stiga in i Paradiset som inte är jude" -eller kristen". Det är vad de önskar och hoppas. Säg: "Lägg fram era bevis, om det ni säger är sant.]

(Koranen 2:111)

För oss muslimer handlar inte Paradiset om våra egna luster eller någon annans lust, Allah säger i Koranen;

[Här är det inte fråga om vad ni önskar eller vad efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser önskar och hoppas. Den som gör ont skall straffas för detta och han skall varken finna beskyddare eller hjälpare vid sidan om Gud.]

(Koranen 4:123)

Detta är en kort sammanfattning av den islamiska synen angående en ödesgaranti. Islam erbjuder en garanti till varje ödmjuk muslim som underkastar sig Allah och alltid är i detta tillstånd av dyrkan tills den stunden tjänaren avlider, då är han garanterad Paradiset. Allah säger i Koranen;

[Men Vi ska föra dem som tror och lever ett rättskaffens liv till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de ska förbli i evig tid - det är Guds sanna löfte och vems ord är sannare än Guds ord?]

(Koranen 4:122)

[ Gud har lovat de som tror och lever rättskaffens förlåtelse [för deras synder] och en rik belöning]

(Koranen 5:9)

[ Det är Edens lustgårdar, som den Nåderike har lovat Sina tjänare [och vars salighet] övergår allt vad de kan föreställa sig. Hans löfte blir alltid verklighet.]

(Koranen 19:61)

[Säg: "Är detta det bästa - eller är det den evigt [grönskande] lustgård som de gudfruktiga har utlovats? Den är deras belöning och målet för deras färd.]

(Koranen 25:15)

[Men de som fruktar sin Herre skall [i paradiset] tilldelas de högsta boningarna, med bäckar som porlar framför dem. Detta är Guds löfte [och] Gud sviker inte Sitt ord]

(Koranen 39:20)

Islam garanterar även den icketroende som ignorerar Allahs befallningar att den definitivt får en plats i Helvetet. Allah säger i Koranen;

[Gud har lovat hycklarna, männen såväl som kvinnorna, och de envisa förnekarna av sanningen, helvetets eld, där skall de förbli till evig tid; det är ett tillräckligt straff för dem. Gud har fördömt dem och ett ändlöst lidande väntar dem.]

(Koranen 9:68)

[Men de som framhärdar i sin förnekelse har att se fram mot helvetets eld; döden skall inte befria dem och deras lidande skall inte lindras. Så lönar Vi varje trotsig förnekare!]

(Koranen 35:36)

På domedagen kommer Allah att säga till förnekarna av sanningen;

[Detta är helvetet, som ni gång på gång varnades för. Pröva idag dess heta lågor, [straffet] för att ni ständigt förnekade sanningen.]

(Koranen 36:63-64)

Allah kommer att hålla sitt löfte till både de troende och de icketroende. Han beskriver vad som kommer hända med dem båda och vad de har för öde att gå till mötes på slutet av Domedagen;

[Och de vilkas arvedel är paradiset skall ropa till dem som har Elden som arvedel: " Vi har fått se vår Herres löften besannas. Har [också] ni fått se att er Herres löften var sanna?" De skall svara "Ja", och mellan de [två grupperna] skall en ropare ropa ut Guds fördömelse av de orättfärdiga.]

(Koranen 7:44)

Alla som tror och gör goda gärningar, och sedan dör i detta tillstånd, kommer definitivt ha en plats i Paradiset. Alla som inte tror och gör dåliga gärningar, och dör i detta tillstånd, de kommer definitivt att ha en plats i Helveteselden.

En av de bästa vägledningsprinciperna i Islam är att den troende ska ha en balans mellan fruktan och hopp. Den troende bör inte ta för givet att denne kommer träda in i Paradiset, då detta kommer att göra honom/henne självbelåten, man vet aldrig i vilket tillstånd man är då man dör. Inte heller ska man ta för givet att man ska till Helvetet, då detta förtvivlar Allahs barmhärtighet, vilket är förbjudet. Så den troende måste göra goda gärningar och hoppas att Allah belönar honom för dem och undviker dåliga handlingar av fruktan för utsättning av Allahs straff. Om tjänaren begår en synd, så ångrar han sig och söker förlåtelse hos Allah för att skydda sig själv mot straffet i helveteselden. Allah förlåter alla synder och accepterar ångern hos den som ångrar sig. Om en troende fruktar att hans goda gärningar inte räcker till, som du menar, så kommer detta öka hans meriter, både i hopp och fruktan. Oavsett hur många goda gärningar han har med sig kan han inte ta för givet att detta kommer räcka, gör han detta kommer det leda till hans undergång. Man måste fortsätta sträva och hoppas på belöning, och samtidigt frukta att det finns brister i hans goda gärningar. Som t.ex. att gärningarna innehåller skryt inför andra, eller självbelåtenhet, eller annat som gör att gärningarna inte varit helt och hållet med avsikt att göra Allah nöjd. Allah beskriver de troende;

[och som, när de ger sina gåvor, ängslas av tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre;- det är dessa som alltid är ivriga att göra gott och som här visar sig som de främsta.]

(Koranen 23:60-61)

Så den troende måste fortsätta sträva, ha fruktan, hopp och kärlek för sin Herre tills han möter Honom. Han måste tro på Han gudomliga enhet, göra gott och sedan förtjäna sin Herres välbehag och Paradiset. Om du funderar på detta kommer du komma till insikten att detta är de rätta motiven för ett agerande och att rättfärdighet inte kan uppnås på något annat sätt.

4. Det du nämner angående ursprunglig synd, kan ses från många olika perspektiv.
För det första; Islam lär oss att den enskilda individen bär ansvaret för sin egen synd. En syndare kan inte lägga över sin börda på någon annan och ingen annan kan överlåta sin börda på honom. Allah säger i Koranen;

[På ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda..]

(Koranen 35:18)

Detta förkastar idén om ursprunglig synd. Om en far begår en synd, vad har hans barn och barnbarn för ansvar i hans agerande? Varför ska de bära bördan av en synd som de själva inte begått? Den kristna trons påstående om att avkomlingarna ska bära deras fars synd är i grund och botten orättvisa. Hur kan en frisk människa påstå att en synd ska bäras vidare i flera generationer och att barn och barnbarn ska belastas av sina förfäders synd?

För det andra; Att göra misstag ligger i människans natur. Vår Profet (Guds frid och välsignelse vare med honom) sa: "Alla Adams söner är bundna till att begå synder.." [Tirmidhi] Men Allah har inte lämnat människan oförmögen till att göra något åt sina synder. Han ger människan chansen att ångra sig och söka förlåtelse. I en hadith nämns följande: "De bästa utav de som begår synder är de som ångrar sig" Allahs barmhärtighet är en självklarhet i läran om Islam, Allah säger i Koranen;

[Säg [Muhammad] till mina tjänare: Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!]

(Koranen 39:53)

Detta är mänskligt och detta är lösningen till problemet med synd. Men att göra detta mänskliga beteende till en barriär mellan tjänaren och hans Herre som kommer att hindra tjänaren från att någonsin förtjäna Guds välbehag och sedan säga att den enda vägen till Gud är genom att tro på Hans nedskickande av sin (så kallade) son till jorden för att han skulle bli förödmjukad och korsfäst medan hans far ser på, så att mänskligheten ska bli förlåten, är en extremt egendomlig tanke. Bara att beskriva det låter så otrovärdigt att det skulle vara onödigt att vederlägga idén i detalj.

En gång, när jag diskuterade detta ämne med en kristen, sa jag, "Om du menar att Gud sände ner sin son för att bli korsfäst och offrade sig för mänsklighetens synder hos dom som levde då och nu, vad händer med de som levde innan Jesus tid, de som dog som syndare och inte hade någon möjlighet att tro på honom och korsfästningen så att deras synder skulle bli förlåtna? Allt han kunde säga var: "Självklart har våra präster ett svar till detta!" Men även om de hade svaret, är det ihopkokat, uppdiktat. Det finns inget riktigt svar.

Om du verkligen undersökte den kristna läran om människans synd med ett öppet sinne, kommer du se att de menar att Gud offrade sin enda son för mänsklighetens syndande, och att denne son var en gud. Om detta stämmer är han guden som blev slagen, förolämpad och korsfäst, och dog, då innehåller denna lärosats inslag av hädelse eftersom den anklagar Gud för att vara svag och hjälplös. Är Gud verkligen oförmögen till att förlåta alla Hans tjänare med bara ett ord? Om Han är förmögen till att göra allt (något de kristna håller med om) varför skulle Han då behöva offra Sin son för att uppnå samma sak? (Förhärligad och upphöjd är Han högt över allt som de orättfärdiga påstår om Honom!)

[Hur skulle en son [ha fötts] åt Honom, himlarna och jordens Skapare, när ingen ledsagerska har funnits vid Hans sida - Han som skapat allt och har kunskap om allt?]

(Koranen 6:101)

En vanlig man skulle aldrig ha tillåtit någon skada hans barn, han skulle försvara det och han skulle aldrig ge över det till någon fiende som skulle förolämpa honom, allra minst lämna honom att möta den värsta sortens död. Om en vanlig människa har denna attityd, en skapad varelse, tänk då Skaparen. För det tredje; Den kristna läran om ursprunglig synd har en negativ effekt, som du själv har nämnt kräver den inget annat än att man tror på att Gud sänt Sin son till denna jord för att korsfästas och dö för mänsklighetens synder. Sålunda en person blir kristen och förtjänar Guds välbehag och får en plats i himlen. Alltså, en kristen tror att allt som hände Guds son var för hans synders skull, de gångna och de kommande, så man behöver inte fundera länge på varför kristna samhällen har fått en ökning av mord, våldtäkter, rån, alkoholism och andra problem. Det var ju trots allt så att Kristus dog för deras synder, och deras synder finns inte kvar, så varför skulle de sluta upp med dessa saker? Säg mig, vid din Herre, varför avrättar ni ibland mördare, eller sätter brottslingar i fängelse, eller straffar dom på andra sätt, om du tror att brottslingarnas synder har blivit sonade och förlåtna genom Kristus blod? Är inte detta en ytterst märklig motsägelse?

5. Du frågar varför, om muslimerna är det utvalda folket, de inte sprider sin religion? Det ligger faktiskt till så att en uppriktig och tillgiven muslim alltid har haft som mål att göra detta. Hur annars skulle Islam ha spridits från Mekka till Indonesien, Nord Afrika, Bosnien, Syd Afrika och alla andra delar utav världen, öst och väst?

Felen som ligger i många "moderna" muslimers beteenden kan inte skyllas på Islam; dessa fel är ett resultat från att gått emot den islamiska läran. Det är inte rättvist att anklaga religionen för de fel vissa av dess följare som går emot läran eller har gått vilse begått. Är inte muslimer rättvisare än kristna när de fastställer att en syndare måste hotas med Allah's bestraffning om han inte ångrar sig och att för vissa synder finns det avskräckande nog, en bestraffning i denna värld som soning inför det kommande, vilket gäller brott som t.ex. mord, stöld, otukt, äktenskapsbrott, etc. ?

6. Det du påstår om att det är så enkelt att bli Kristen, jämfört med att bli muslim, är helt klart missuppfattat. Att bli muslim är inte svårare än att säga två meningar; : "Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allaah wa Muhammadan Rasool-Allaah" (Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och att Muhammad var Hans sändebud). Med dessa ord, träder en människa in i Islam på ett fåtal sekunder. Det behövs varken dop eller präster, man behöver inte ens vara på någon speciell plats, som en moské, man kan bli muslim vartsomhelst. Jämför detta med alla moment som ingår i ett dop som de kristna har när någon ska antas till kyrkan. Sedan är det ett faktum att de Kristna högaktar det kors som Jesus torterades, korsfästet på och genomled stor smärta - som de själva påstår. Istället för att se det som en symbol för förtryck och det värsta sättet för Guds son att dö, har det blivit ett heligt objekt som symboliserar välsignelse och något som helar.

7. Ser du inte att Muslimerna är närmare sanningen, eftersom de tror på alla Profeter och Sändebud, respekterar dem alla och erkänner att de alla lärde ut sanningen om gudomlig enhet (Tawheed) och att alla var utvalda av Allah och sända till sitt folk med lagar som var lämpliga för dess tid och plats? När de ärliga kristna ser att de som följer Islam tror på Musa (Moses), 'Eesa (Jesus) och Muhammad (Guds frid vare med dem alla) och Torah och Evangeliet i dess ursprungliga form, samt Koranen och ser sitt eget folk förneka Muhammad (Guds frid och välsignelse vare med honom) och Koranen, skulle inte hans ärlighet få honom att tänka efter och inse att det är troligare att muslimerna har rätt?

8. Du säger att Messias sa: " Ingen kommer till Fadern annat än genom Mig". Vi måste, först och främst, vara säkra på att dessa ord kan tillskrivas Jesus (Frid vare med honom). För det andra så stämmer detta uppenbart inte. Hur skulle då mänskligheten ha kommit i kontakt med Gud på Nooh (Noa), Hood, Saaleh, Yunus (Jona), Ibrahim (Abraham), Musa (Moses) och andra Profeters tid? Om man skulle påstå att under Jesus (Guds frid vare med honom) tid fram till Muhammad (Guds frid och välsignelse vare med honom) skulle Israels barn inte haft något sätt att komma i kontakt med Guds religion förutom genom Jesus, skulle detta påstående inte vara korrekt.

9. Slutligen, du citerar Messias ord, "Jag och Fadern är En". Detta är uppenbarligen inte korrekt. Om vi granskar detta objektivt, utan att låta våra egna begär komma i vägen, blir det klart för oss att förbindelsen "och" i frasen "Jag och Fadern" tyder på att två olika väsen är inblandade. "Jag" är ett väsen och "Fadern" ett annat. Om du säger "Nån-person och jag" är det uppenbart för vilken förnuftig människa som helst att det är två olika personer som nämns. Ekvationen 1+1+1=1 är obegriplig för en förnuftsenlig människa, matematiker eller ej.

Jag skulle vilja avsluta med ett råd (jag tror inte att du kommer ignorera detta råd), tänk på ett djupare plan om det du läst, lägg åt sidan din bakgrund, alla föreställningar som gjorts på förhand, dina egna begär och dina känslor som fäster dig till din religion eller kultur, och sök med ett uppriktigt hjärta vägledning från Allah. Allah Den mest Generösa som aldrig sviker någon av Sina tjänare. Allah är Den som vägleder till den raka vägen, Han är tillräcklig för oss och har fritt förfogande över våra angelägenheter.

Ladda hem artikeln:
"En seriös dialog med en kristen" [worddokument]
"En seriös dialog med en kristen" [RTF]
"En seriös dialog med en kristen" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa