Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Duáa (Allahs åkallan)

Översättare: En syster i IslamOch er Herre sa: "Åkalla Mig, Jag ska besvara er åkallan." Allah har beordrat oss att göra duáa´, åkalla Honom och Han besvarar våra böner. Det finns ingen annan som kan besvara våra böner och hjälpa oss eller ge oss vad vi ber om, det är bara Allah som har makten att göra det.

Att göra duáa´ till Allah är en del av gudsdyrkan och Allah tycker mycket om när vi vänder oss till Honom. Profeten sa: "Ingenting är mer kärt för Allah än ens duáa´ till Honom. Profeten sa: "Allahs vrede är på en som inte kallar på Honom för hjälp." Profeten har sagt att om vi vill att Allah ska besvara våra böner när vi har det svårt, så ska vi göra duáa´ till Honom när vi har det bra.

Om man vill så kan man resa sina händer framför sig med handflatorna vända mot sig och göra duáa´. Allah säger att vi inte ska be högljutt eller i en för låg ton utan att vi ska hålla oss någonstans där mitt emellan och att vi ska åkalla Honom med ödmjukhet. Det fanns några människor som åkallade Allah högljutt, var på Profeten sa: "Gör det lätt för er själva. Ni kallar inte på någon som är döv eller frånvarande. Ni kallar på någon som är Allseende och All-hörande. Han är närmare er än ert riddjurs nacke. O AbdAllah b. Qais, ska jag tala om för dig ett ord som är ett av paradisets skatter? Det är: "Det finns ingen makt eller någon kraft förutom med Allahs tillåtelse."

Profeten har sagt att ens duáa´ kommer att bli besvarad om man inte är för otålig och om man inte säger, jag gjorde duáa´ men min duáa´ blev inte hörd. Det är också så att vissa människors duáa´ inte blir accepterad bara för att de kanske gör någonting som Allah inte vill att de ska göra, något som kan vara haraam. Det kan vara att de har gjort haraam för att få sin rikedom, sin mat, sin dryck, kläder, sin bostad, sitt transportmedel eller har ett haraam jobb, gör bida´h eller andra saker som Allah inte tycker om. Han sa att man ska vara trofast när man ber Allah om något. Man ska be Allah genom att till exempel. säga: "O Allah förlåt mig!" och inte be till Allah genom att säga till exempel: O Allah förlåt mig, om Du vill. Man kan göra duáa´ för sig själv och även för andra. Man kan be Allah om saker som är bra för oss både i detta liv och i det nästkommande, genom att be till Allah att Han ska ge oss det goda i det här livet och i det nästkommande.

Att tänka på när man gör duáa
Profeten har sagt att man måste förbruka tillåtna saker för att ens duáa´ ska bli hörd. Han sa också att när en man stoppar i sin mage en bit mat som är förbjuden så blir hans bön (duáa) inte giltig på fyrtio dagar och att en kropp som har blivit uppfödd på ränta eller på det som är förbjudet blir mer förtjänt av helveteselden. Profeten nämnde en gång att hur kan en persons duáa´ bli accepterad om han äter det som är förbjudet, dricker det som är förbjudet, om hans kläder är otillåtna och hans uppehälle är otillåtet. Han sa också att Allah är God och Han accepterar därför bara det som är gott. Allah har beordrat oss att äta av de goda sakerna och göra goda gärningar. Man kan också vända sig mot Qiblah när man gör duáa´.

När är det speciellt lämpligt att göra duáa?
Självklart så kan man göra duáa´ när som helst men det finns vissa tillfällen när det är extra bra att göra det. De är till exempel. på Arafatdagen, i månaden Ramadan, på fredagar, under den sista delen av natten, vid gryningen, när man gör sujuud, när det regnar, mellan adhan och iqamaah, när man möter en armé, vid panik och när ens hjärta är mjuk och öm.

Abu Huraira rapporterade att Profeten sa: "Tjänaren är närmast sin Herre när han böjer sig (sujud) för Honom så gör mycket duáa´ i det tillståndet."

Profeten har sagt att duáa´ från tre personer blir accepterade, och att det inte finns något tvivel om deras accepterande, duáa´ av en far, av en resande och av en som har blivit orättvist behandlad.

Olika duáa
Profeten har sagt att ingen duáa´ som en person gör är bättre än när man frågar "O Allah, jag frågar Dig om trygghet i det här livet och i det nästkommande."

När man nämner Profetens namn så är det bra att man säger: Salalahu alaihi was sallam (Må Allahs välsignelser och frid vara över honom)

När man vaknar kan man säga: Alhamdu-lillah-il-Lathi Ahyana Ba dama Amatana Wa´ilayhin-Nushur - All pris tillkommer Allah som gav oss liv efter att ha tagit det ifrån oss och till Honom återvänder allt.

När man går och lägger sig kan man läsa ayaat-al-Kursi. Profeten sa att om man läser den så har man Allah´s skydd och ingen djävul kommer nära en tills man vaknar. Man kan också läsa de två sista verserna i surah al-Baqarah, för Profeten har sagt att de är tillräckliga för den personen.

När man går in på toaletten kan man säga: Allahomma Inni Aootho Bika Minal Khubuthi Wal-khaba´it - O Allah! Jag söker skydd hos Dig mot all ondska och alla som gör ont.

När man kommer ut från toaletten kan man säga: Ghufranak - Jag frågar Dig (Allah) om förlåtelse.

När man ska göra wudoo´ kan man säga: Bismillah - I Allahs namn

När man har gjort klart wudoo´ kan man säga: Ashhadu an la ilaha ilAllah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammedan abduhu wa-rasuluhu - Jag vittnar om att det inte finns någon Gud utom Allah, Den (Ende) som inte har någon partner, och att Muhammed är Hans slav och Budbärare.

När man har gjort adhan kan man säga: Allahomma Rabba Hathihid-da watit-tammah. Wassalaatil-Qa´imah. Ati Muhammedan-il Wasilata wal-Fadilata. Wab athho Maqman Mahmudan-il-Lathis Wa adtah - O Allah! Herre av detta perfekta kall och bönen som ska göras. Bevilja Muhammed förmånen att göra förbön och också en hög ställning. Och återuppväck honom till den prisade ställningen som Du har lovat.

När man ska gå hemifrån kan man säga: Bismillahi Tawakkaltu Alal-Lah. La Haola Wala Qowwata Illa Billah - I Allahs namn. Jag litar på Allah. Det finns ingen förmåga eller makt förutom hos Allah.

När man stiger in i sitt hem kan man säga: I Allahs namn stiger vi in och i Allahs namn går vi, och på vår Herre placerar vi vår tillit.

När vi ska äta kan vi säga: Bismillah - I Allahs namn

När vi har ätit klart kan vi säga: Alhamdu-Lillah-il Lathi At amana Wasaqana Waja alana Muslimin - Prisad vare Allah Som har gett oss mat och gett oss att dricka, och gjort oss Muslimer.

När någon gör något för en kan man säga: JazakAllaho Khayran - Må Allah ge dig en god belöning

Det finns många olika duáa´ man kan göra i olika situationer. Det här är bara några få som du kan börja med att lära dig. Man kan be Allah om vad som helst. Om vi ber Honom om något här i livet så ska vi inte glömma bort att också be Honom om något som är bra för oss i det nästkommande livet, för det nästkommande livet är det liv som kommer att vara för evigt. Vad du än önskar dig eller till någon annan, vad du än behöver hjälp med, så finns det bara en som kan hjälpa dig och det är Allah, Den Barmhärtige Förbarmaren, Den Givmilde, Den som besvarar bön.

Källor: Fiqh us-Sunnah, As-Sayyid Sabiq och Fortification of the Muslim through remembrance and supplication from the Quran and the Sunnah, Saéed Ibn Ali Ibn Wahf Al-Qahtaani

Ladda hem artikeln:
"Duáa (Allahs åkallan)" [PDF]
"Duáa (Allahs åkallan)" [worddokument]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa