Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Evigt Liv i Paradiset

Av: Dr. `Abdullah al-Shimemeri
Källa: www.islaam.com

"Men de som tror och lever rättskaffens har paradiset till arvedel och där skall de förbli till evig tid" [Koranen surah al Baqarah 2:82]

"De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta (lyckliga tillstånd)" [Koranen Surah al Hijr 15:48]

"Döden skall inte nå dem där, sedan de förut dött döden på jorden och de har skonats från Eldens straff - ett bevis på din Herres nåd - detta är den stora segern!" [Koranen surah al Dukhan 44:56-57]

"Men paradisets lustgårdar står beredda att ta emot dem som tror och lever ett gott och rättskaffens liv; där skall de förbli till evig tid och de kommer aldrig att önska någon förändring" [Koranen surah al Kahf 18:107-108]

"Deras Herre ger dem det glädjerika budskapet om (Sin) nåd och (Sitt) välbehag och om lustgårdar där Guds gåvor aldrig tryter." [Koranen surah al Tawbah 09:21]

Abu Hurayrah (ra) återberättade att Allah's Budbärare (frid vare med honom) sagt:
"Den som hamnar i paradiset kommer att få en sådan evig lycka, han kommer varken att bli utblottad, få sina kläder utslitna och inte heller kommer hans ungdomlighet att försvagas." [Muslim]

Abu Sa `eed al-Khudree och Abu Hurayrah (ra) återberättade båda att Allahs budbärare (Frid vare med honom) sagt: "Det kommer att finnas en utropare [i paradiset] som kommer att göra detta tillkännagivande, Sannerligen, det väntar på dig [evig ] hälsa. Du kommer aldrig att bli sjuk, och du kommer att leva [för evigt] och aldrig dö. Du kommer att förbli ung och aldrig åldras. Du kommer alltid att leva i rika omständigheter och aldrig bli utblottad. "[Detta förklaras i Allahs ord, den Upphöjde och Ärorike) och det kommer att tillkännages till dem: "… Detta är paradiset, arvet som har tillfallit er (som lön) för era handlingar.''[Koranen surah al A´raf 07:43] "[Muslim]

Abu Sa `eed (ra) återberättade att Allahs budbärare (Frid vare med honom) sagt:
"Döden kommer att föras fram på uppståndelsens dag i form av ett vitt får." [Abu Kuraib gjorde följande tillägg "Det kommer att ställas mellan paradiset och helvetet." Beträffande resten av hadithen (återberättelsen) är samtliga återberättare överens " Det kommer det sägas till Paradisets folk", Känner ni igen den här? "De kommer att höja sina halsar, se på det och säga: "Ja, det är döden." En order om att slakta lammet kommer att ges, och man kommer att säga, "O Paradisets folk, det finns evigt liv för dig och ingen död." Sedan, talande till Helvetets folk, kommer man att säga, "O Helvetets folk, det finns evigt liv för dig och ingen död." Allahs budbärare (Frid vare med honom) reciterade sedan följande vers medan han pekade ut mot den [materiella] världen: "Varna dem därför för Jämmerns och grämelsens dag, då (allt skall fullbordas och Guds) domar falla... " [Koranen surah al Maryam 19:39] [Muslim]

Abu Hurayrah (ra) återberättade att profeten (fred vare med honom) sagt:
"Det kommer att bli sagt till Paradisets folk", O Paradisets folk, evigheten [till er] och ingen död! "Till Eldens folk [kommer man att säga]," O Eldens folk, evigheten [till er] och ingen död! '"[al-Bukhaari]

* Alla Koranöversättningar är tagna från Koranens Budskap av Mohammed Knut Bernström


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa