Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

  Arabiska
  Svenska
  Engelska

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


IslamGuidens
nya SMS-tjänst

Radio Alquran Alkareem

الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

قاموس عربي عربي

مصحف التجويد

مصحف التجويد الملونOBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Om alkohol och fläskkött

Bahaa el-Nahas
Hudläkare i Eskilstuna, (från tidskriften Utblick)

Islam förbjuder alkohol och fläskkött. Beträffande alkohol vet alla vilken misär den drar med sig. Men några aktuella siffror kan kanske vara intressant att nämna. I Sverige beläggs mist 20 % av vårdplatserna med alkoholskadade patienter. Vare år dör minst 6000 - 7000 personer av alkoholskador. 100 grovt missbildade barn föds varje år till följd av moderns alkoholmissbruk under graviditeten. Samhällets kostnader har beräknats till omkring 50 miljarder kronor årligen. Anhörigas lidande, barn- och hustrumisshandel och trafikolyckor kan många vittna om.

Västervärldens sätt att med, i bästa fall, milt överseende se på muslimernas avståndstagande från fläsk känner väl alla till. Vad som kan ha varit orsaken till förbudet vet vi inte, men vi ska se att skäl verkligen finns.

Sedan länge har man känt till att griskött kan bli infekterat av trikiner (Trichinela spiralis) och att dessa kan förorsaka infektioner hos människan. Den risken är numera så gott som eliminerad p.g.a. kontroll av köttet. Vad som däremot inte varit känt, är att Influensaviruset kan överföras frän grisen direkt och indirekt genom konsumtion av korv, tillverkad bl.a. av lungorna från djuret. Efter första världskriget skeppades griskött över från Amerika till Tyskland åt de svältande människorna, Resultatet? En influensaepidemi bröt ut och skördade fler människor än själva kriget!.

I många år har jag på min praktik som hudläkare, sett hur patienter med exempelvis acne(ungdomsfinnar), eksem, astma, allergisk snuva, munsår samt vissa former av håravfall förbättrats betydligt när de, jämte annan behandling, sluta äta fläskkött. Inom "hälsokostkretsar" har man länge känt till att fläskkött kan framkalla och försämra tex. ledbesvär och eksem. Varför?

Man vet att fläskkött innehåller svavelhaltiga ämnen och histamin som båda kan irritera huden. Dessutom finns en teori om att fläskköttet kan vara kemiskt släkt med människans vävnader, varför man får en reaktion hos vissa personer, att de vill "stöta bort" det främmande ämnet. Kroppens immunförsvar börjar fungera och celler som reagerar såväl mot den främmande vävnaden som mot den egna aktiveras. Denna reaktion kallas autoimmunitet.

Det finns en rad autoimmuna sjukdomar, såsom sköldkörtelinflammation, ledgångsreumatism, ungdomsdiabetes (juvenil) samt,, som tidigare nämnts, vissa hudsjukdomar och håravfall och det är inte osannolikt att fläskkött kan vara orsaken eller en bidragande orsak till dessa. I den engelska tidningen "The Lancet" publicerade nyligen kanadensiska läkare ett arbete som visade ett klart samband mellan hög konsumtion av fläskkött och skrumplever! Detta är mig veterligt den första vetenskapliga undersökningen av det slaget och den kan ge stöd åt misstankarna som framförts ovan. Exempel på autoimmunitet är ett "parallellfall" med en viss bakteries kemiska släkt med människovävnad, där den autoimmuna reaktionen visat sig i form av hjärtmuskelinflammation, njurinflammation och tarminflammation, för att nämna några exempel.

Ytterligare och utökad forskning inom detta område kan kanske ge oss nyckeln till många sjukdomars gåta och är därför både önskvärd och nödvändig.

Ladda hem artikeln:
"Om alkohol och fläskkött" [worddokument]
"Om alkohol och fläskkött" [PDF]
"Om alkohol och fläskkött" [RTF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   info@islamguiden.com
www.islamguiden.com


Bra länkar om mat:

Engelska:
The Middle Eastern Cook Book


Arabiska:
Cookweb


Svenska:
Tillsatser
Haram & Halal
Islam och Alkohol