Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Allah är igenkänd genom förnuft

Källa: www.omelketab.net

Se dig omkring där du sitter. Du kommer att märka att allt i rummet är "gjort": väggarna, möblerna, taket, stolen där du sitter, den bok du håller i din hand, glaset på bordet och otaliga andra detaljer. Ingen av dem råkar finnas i ditt rum av sig själva. Även den enklaste öglan på mattan gjordes av någon: de kom inte till spontant eller av en slump.

En person som står i begrepp att läsa en bok vet att den är skriven av en författare av särskilda skäl. Han skulle inte ens slås av tanken att denna bok skulle ha kommit till av en slump. På samma sätt har en person som ser en skulptur inga som helst tvivel om att det gjordes av en skulptör. Och inte bara konstverk: till och med några tegelstenar som vilar på toppen av varandra får en att tänka att de måste ha blivit lagda så av någon efter ett visst mönster. Därför, överallt där det finns ett beslut - antingen litet eller stort - måste en grundare och beskyddare av detta beslut också finnas. Om någon en dag kom ut och sa att obehandlat järn och kol kom samman till stål av en slump, som i sin tur byggde Eiffeltornet, igen av en slump, skulle någon tro honom eller skulle han betraktas som galen?

Evolutionsteorin, en unik metod att förneka Allahs (swt) existens, är inte annorlunda. Enligt teorin, bildade oorganiska molekyler aminosyror av en slump, aminosyror bildade proteiner av en slump, och slutligen bildade proteinerna levande varelser igen av en slump. Dock är sannolikheten att en levande varelse kom till av en tillfällighet mindre än sannolikheten för att Eiffeltornet skapades på samma sätt, eftersom även den enklaste mänskliga cellen är mer sofistikerad än någon av människan skapad struktur i världen.

Hur är det möjligt att tänka sig att balansen i världen kom till genom en slump när den extraordinära harmonin i naturen är observerbar även med blotta ögat? Det är det mest orimliga anspråket att säga att universum, vars varje punkt visar på förekomsten av sin Skapare, har kommit till på egen hand.

Därför bör det finnas en ägare till balansen som är synlig överallt, från vår kropp till de mest avlägsna delarna av det ofattbart stora universum. Så, vem är denna Skapare som ordnat allt så subtilt och skapat allt?

Han kan inte vara ett material som vistas i universum, för att Hans vilja måste funnits innan universum och skapat universum därpå. Den Allsmäktige Skaparen är en som allt finner existens från, men vars existens är utan början eller slut. Religionen lär oss vår Skapares identitet, vars existens vi upptäcker med vårt förnuft. Genom det Han uppenbarat för oss genom religionen, vet vi att han är Allah (swt), den Medkännande och den Barmhärtige, som skapat himmel och jord ur intet.

Även om de flesta människor har förmågan att förstå detta faktum, tillbringar de sina liv omedvetna om det. När de tittar på en landskapsmålning, undrar de vem konstnären är. Senare berömmer de konstnären länge för hans vackra konstverk. Trots att de möter många original från den målningen i samma ögonblick de vänder sig om, förnekar de fortfarande att Allah (swt) finns. Vem är den enda ägaren till all denna skönhet? Sannerligen, det behövs ingen lång forskning för att förstå att Allah (swt) existerar. Även om man måste leva i ett enda rum från den dag man föds, finns det otaliga vittnesmål i detta rum som i sig är nog för att man skall förstå att Allah (swt) existerar.

Den mänskliga kroppen svämmar så över av bevis att de inte kunde tas med i flera mångvolyms encyklopedier. Även att bara ge ett par minuter till att tänka över detta är nog för att förstå Allahs (swt) existens . Innevarande beslut är skyddat av Allah (swt) och underhålls av Honom.

Den mänskliga kroppen är inte det enda att tänka på. Det finns liv i varje kvadratmillimeter på jorden, oavsett om de observeras av människan eller inte. Världen svämmar över av många levande varelser från encelliga organismer till växter, från insekter till djur i havet, och från fåglar till människor. Om man tar en handfull jord och tittar på den, kan man upptäcka många levande varelser med olika egenskaper. Detsamma gäller även för luften du andas. Även på huden, finns många levande varelser vars namn är okända för dig. Många levande varelser, från encelliga organismer till växter, från insekter till djur i havet, och från fåglar till människor.

I alla levande varelsers tarmar finns miljontals bakterier eller encelliga organismer som hjälper matsmältningen. Djurbeståndet i världen är många gånger större än den mänskliga befolkningen. Om vi också har växtvärlden i åtanke, ser vi att det inte finns en enda plats på jorden där det inte finns något liv. Alla dessa varelser som är spridda över ett område med miljontals kvadratkilometer har olika kropps system, olika liv och olika bidrag till den ekologiska balansen. Det är ett otyg att påstå att alla dessa har uppstått av en slump utan mål eller syfte. Ingen levande varelse har kommit att existera genom eget initiativ eller ansträngning. Ingen slumpartad händelse kan någonsin leda till dessa komplicerade system.

Alla dessa bevis leder oss till slutsatsen att universum fungerar med ett visst "medvetande". Vad är då källan till detta medvetande? Säkert är att det varken är de levande eller icke levande varelserna i det. De kan inte heller vara de som upprätthåller harmoni och bevarar ordningen. Förekomsten och upphöjdheten av Allah (swt) uppenbarar sig i otaliga bevis i universum. I själva verket finns det inte en enda människa på jorden som inte kommer att acceptera denna tydliga verklighet från sitt hjärta. De förnekar detta faktum i högmod och trots, även fast deras själar är övertygade såsom anges i Koranen, kapitel 27 vers 14:

"Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet. Se vilket slut dessa främjare av oordning och sedligt fördärv gick till mötes!"

(Koranen 27:14)

Precis som Allah(swt) har skapat denna allt överskuggande ordning, är Han också den som oupphörligen upprätthåller den.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa