Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.


GEMENSKAP ÖVER GRÄNSERNA
-En självklarhet och nödvändighet!


Text: Umm Sara

Så som det ser ut på jorden idag är landområdena indelade i länder. Dessa osynliga gränser som skiljer länderna åt, tar inte hänsyn till varken språk, hudfärg eller religion. I många länder talas flera språk och ännu fler dialekter, i andra länder bor människor som inte har samma hudfärg som grannen, i en del länder finns fler än en religion. Flera av dessa religioner har delats upp i grupper som på ett eller annat sätt påminner om "orginalreligionen". Detta p.g.a. att man har haft olika uppfattningar om hur religionen ska tolkas.

När det gäller Islam har vi, Alhamdu lillah, minst två möjligheter som gör det lättare för oss muslimer att umgås över gränserna. Dessa två möjligheter är vår Heliga Skrift Koranen som Allah, S.W.T, har givit oss, och så Hans budbärare, vår Profet Mohammed, s.a.a.s. I Koranen står det klart och tydligt att vi är olika för att lära känna varandra, oavsett varifrån vi kommer.

Vår Profet s.a.a.s. föregick med gott exempel och det bästa för oss är om vi följer i hans fotspår och läser Koranen. På så sätt kan Allahs Ord hjälpa oss att förstå varandra bättre och det går, Insha Allah, lättare att bygga broar över nationaliteterna, istället för att läsa Koranen som en lagbok. Det kommer bara driva oss ifrån varandra, eftersom vi har en vana att tolka den så att den ska passa oss istället för tvärtom.

Då det så klart och tydligt kan läsas i Koranen att vi ska se varandra som bröder och systrar, har jag mycket svårt att förstå hur man kan kalla sig muslim och samtidigt dela in sig i grupper som inte accepterar varandra och nedvärderar varandra. Eller hur man kan döma varandra efter vilket land man kommer ifrån, eller språk man talar.
I vad grundar sig detta omuslimska beteende?

Vore det inte bättre om man med Koranen och Profetens nedskrivna uttalanden och handlingar gjorde sitt absolut bästa och försökte VISA varandra ett GOTT uppförande och SLUTADE tala om vad andra gör fel, i deras frånvaro. Lyckas vi göra detta GEMENSAMT, kan vi samtidigt lära våra barn och kommande generationer, vilka ord och handlingar som för oss samman och gör oss starkare som muslimer.

Med detta vill jag påstå att gemenskap över gränserna är en NÖDVÄNDIGHET för att kunna lära andra vad obegränsad gemenskap leder till och Insha Allah, blir fler icke-muslimer medvetna om Islams rätta ansikte och omfamnar Islam. Men jag anser även att gemenskap över gränserna är en SJÄLVKLARHET. Varför skulle det annars stå skrivet i vår Heliga Koran, om det inte var Allahs vilja? Vill vi ha en förändring till det bättre, så att vi sedan med gott samvete kan kalla oss muslimer, så MÅSTE vi bättra oss NU och vi får inte glömma bort att det hänger på oss om det ska bli någon förändring. Om vi gemensamt gör något åt detta problem och gör vårt bästa, vet bara Allah våra belöningar i detta och nästa liv!

Ett steg i rätt riktning: Tag kontakt med muslimska bröder och systrar i området där du bor, försök få med så många nationaliteter som möjligt, lär känna varandra, håll kontakt och lär varandra Islams RÄTTA budskap. Fungerar detta i verkligheten kan vi tala om för icke-muslimer vad som är ISLAM och vilka handlingar och uttalanden som är KULTUR och TRADITION, men som tyvärr blivit ihopblandat med Islam.

Insha Allah kommer vi att lyckas, men då måste vi göra det TILLSAMMANS, både gamla och unga. Det behöver inte kosta mer än man är beredd att betala, huvudsaken är att vi gör vårt bästa med GEMENSAMMA KRAFTER och inte fruktar någon annan än Allah, S.W.T!

Må Allah ge oss styrka och mod att lyckas med detta, Ameen!

Det kommer att ta tid, men tillsammans blir vi STARKA och ju fler bröder och systrar vi lär känna, desto större blir gemenskapen och gränserna mellan oss blir suddigare och suddigare tills de helt har försvunnit Insha Allah!

...En dröm som jag och många med mig önskar, insha Allah, skulle kunna bli verklighet...

Wa Aleikum Assalaam wa Rahmatullahi wa Barakatuhu!

Er syster i Islam,

Umm Sara
http://www.islamguiden.com

Ladda hem artikeln:
"Gemenskap över gränserna" [worddokument]
"Gemenskap över gränserna" [RTF]
"Gemenskap över gränserna" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa