Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Första natten i graven

Översättning till svenska: Aisha & Aisar
Källa: www.islaam.com

(Fathul Baaree Ibn Hajr, 3/233): "Han nöjde sig med att fastställa dess existens, i motsats till dem som totalt förnekade den, från Khawaarij och några av Mu`tazilah, så som Diraar ibn 'Amr och Bishr al Mareesee, och de som höll med dem. Och de emotsägs i detta av de flesta Mu`tazilah och alla Ahlus-Sunnah och andra."

Allahs sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, "De troendes själar finns på insidan av gröna fåglar som lever i paradisets träd, tills dess att Allah för tillbaka dem till deras kroppar på uppståndelsedagen". [Saheeh: At-Tabraanee i 'al Kabeer' från Ka'b ibn Maalik & Umm Mubashshir.] Allah sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, "Sök skydd hos Allah från straffet i graven, för straffet i graven är ett faktum". [Saheeh: At-Tabraanee i 'al-Kabeer' från Umm Khaalid bint Khaalid ibn Sa'eed ibn al-'Aas.]

Allahs sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, "För den som dör sluts hans gärningar - förutom för den som vaktar gränsen till Allahs väg - hans gärningar fortsätter att öka fram till uppståndelsens dag och han är räddad från prövningarna i graven". [Saheeh: Abu Dawud, at-Tirmidhee, al-Haakim: från Fadaalah ibn 'Ubaid & Ahmad från 'Uqbah ibn 'Aamir.]

Allahs sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, "Bevittna! Graven är det första steget till livet efter detta; så om han är räddad i det avseendet, så är det som kommer efter lättare. Och om han inte är räddad från detta så är det som kommer efter graven svårare." [Hasan: At-Tirmidhee, Ibn Maajah, al-Haakim: från 'Uthmaan.]

Allahs sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, "När den döde blir begravd så kommer två blå-svarta änglar till honom, den ena heter al-Munkar och den andra heter an-Nakeer, och de säger till honom: 'Vad hade du att säga om denne man?' Då svarar han det han brukade säga: 'Allahs slavar och hans budbärare, jag vittnar om att ingen annan har rätten att bli dyrkad förutom Allah och att Muhammad är Hans slav och budbärare.' Då säger de: Vi vet att du (brukade) säga detta.' Sedan utvidgas hans grav till samma utsträckning som sjuttio kubikmeter, sedan är ett ljus skapat för honom, sedan sägs det: 'Sov.' Då svarar han: 'Jag skall gå till min familj och berätta för dem.' Då svarar de: 'Sov som den nygifte sover som ingen annan kan väcka förutom hans favorithustru, till dess att Allah lyfter honom från hans sovställe.' Och om han är en hycklare (munaafiq), säger han: 'Jag hörde folket säga något så jag sa det också, jag vet inte.' Då säger de: ' Vi visste att du (skulle) säga detta,' sedan säger de till jorden: 'Krossa honom', och han krossas tills dess att han går över och han blir kvar i detta tillstånd av tortyr tills dess att Allah tar upp honom ifrån den viloplatsen. " [Hasan: At-Tirmidhee från Abu Hurairah.]

Allahs sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, "När en människa lagts i sin grav och hans följeslagare begett sig därifrån på hemväg och han hör ljudet av deras fotsteg avlägsna sig, då kommer två änglar till honom och får honom att sätta sig upp och sedan frågar de honom: ' Vad brukade du säga om den här mannen, Muhammad?' Han svarar då: 'Jag vittnar om att han är Allahs slav och Hans apostel.' Sedan kommer det att sägas till honom, 'Titta på din plats i helvetes eld. Allah har gett dig en plats i paradiset istället för den här platsen i helvetet.' Profeten (sallallaahu 'alaihi wa sallam) tillade, "Den döda personen kommer att se båda dessa platser. Men en icketroende eller en hycklare kommer att säga till änglarna, 'Jag vet inte, men jag brukade säga det som andra människor brukade säga! ' Det kommer att sägas till honom, 'Du varken visste eller ville bli vägledd' (citat från Koranen). Sedan kommer han att bli slagen med en järnhammare mellan sina öron, och han kommer att gråta och det gråtandet kommer att kunna höras av alla andra skapelser som närmar sig honom, undantaget människor och jinn." [Saheeh: Al-Bukhaaree (2/422), Muslim, Ahmad, Abu Daud, an-Nasaa.ee: från Anas.]

Al-Baraa b.'Azib sa: Vi gick ut tillsammans med Allahs profet (sallallaahu 'alaihi wa sallam) för att åtfölja en begravningsprocession. Det var en man från Ansar som dött. När vi kom fram till hans grav som ännu ej var grävd, satte sig Allahs profet (sallallaahu 'alaihi wa sallam) ner och vi satte oss ner runt om honom som om fåglar flög över våra huvuden. Han hade en pinne i sin hand som han rispade med i marken. Sedan lyfte han sitt huvud och sa: "Sök skydd hos Allah från straffet i graven." Han sa detta två eller tre gånger. Jarirs version lägger till detta: "Han hör ljuden av deras sandaler när de återvänder, och vid den stunden så frågar han: 'O så och så! Vem är din herre, vilken är din religion och vem är din profet?' "Hannads version lyder:"Två änglar kommer att komma till honom och få honom att sätta sig upp och sedan fråga honom: 'Vem är din herre?' Han kommer att svara: 'Min herre är Allah.' De kommer att fråga honom: 'Vilken är din religion'? Han kommer att svara: 'Min religion är Islam.' De kommer att fråga honom: 'Vad är din åsikt om mannen som var nedsänd bland er med ett uppdrag?' Han kommer att svara: 'Han är Allahs apostel.' De kommer att fråga: 'Vem gjorde dig medveten om detta?' Han kommer att svara: 'Jag läste Allahs Bok, och jag trodde på den, och ansåg den vara sann, vilket är bevittnat av Allahs ord: 'Allah fastställer de troende med ordet som står fast i denna värld och i nästa." Den överenskomna versionen lyder: "Sedan kommer en röst från himmelen och säger: 'Min tjänare har talat sanning, så förbered en sängplats åt honom i Paradiset, klä honom i Paradiset och öppna en dörr för honom till Paradiset.' Så kommer lite av Paradisets luft och parfym till honom, och en plats kommer att beredas för honom som sträcker sig så långt ögat kan nå." Han nämnde också den icke troendes död, han sa: "Hans själ kommer att bli återinsatt i hans kropp, två änglar kommer att komma till honom, och göra så att han sätter sig upp och fråga honom: 'Vem är din herre'? Han kommer att svara: 'Tyvärr, tyvärr! Jag vet inte'. De kommer att fråga honom: 'Vilken är din religion'? Han kommer att svara: 'Tyvärr, tyvärr! Jag vet inte'. De kommer att fråga: 'Vem är den mannen som var nerskickad bland er med ett uppdrag'? Han kommer att svara: 'Tyvärr, tyvärr! Jag vet inte'. Sedan kommer en röst från himmelen som säger: 'Han har ljugit, så gör i ordning en sängplats åt honom i helvetet, klä honom i Helvetets kläder och öppna en dörr för honom till Helvetet'. Sedan kommer lite av helvetets hetta och en hemsk vind komma till honom, och hans grav blir mindre så att hans revben blir sammanpressade." Jarirs version tillägger: "En man som är blind och elak kommer sedan att bli ansvarig för honom. Han har en platt hammare och om man slog den mot ett berg så skulle berget ha blivit till damm. Han kommer att ge honom ett slag med den som kommer att höras av allt från öst till väst förutom av människor och jinn, och då kommer han att bli till damm. Sedan kommer hans själ att återinsättas i honom." [Saheeh: Ahmad, Abu Dawud (3/4735) Ibn Khuzaimah, al-Haakim, al-Baihaqee i 'Shu'ab ul-Imaan', ad-Diyaa: från al-Baraa.]

Allahs sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sa, ". Den rättfärdige sitter i sin grav och är varken orolig eller rädd. Sedan sägs det till honom (av änglarna): 'I (vilket tillstånd) befann du dig?' Då svarar han: 'I (ett tillstånd av) Islam. ' Sedan säger de till honom: ' Vad är denna man?' Då säger han: 'Han är Muhammad, Allahs budbärare, som kom till oss med klara tecken från Allah, och vi trodde på dem.' Sedan säger de till honom: ' Har du sett Allah?' Då svarar han: ' Det är inte behövligt för någon man att han ser Allah.' Sedan öppnas en öppning för honom mot elden så att han ser den, några delar av elden slår emot andra, och sedan sägs det till honom: 'Se på vad Allah, den Högst Uppsatte, har räddat dig ifrån.' Sedan görs en öppning åt honom mot Paradiset, och han ser dess briljans och vad som är där i, och sedan är det sagt till honom: 'Detta är din plats.

Och sedan är det sagt till honom: 'Du var i den Rätta Tron och du dog i den, och i den kommer du även att återuppstå, om Allah vill. ' Och den syndige sitter i sin grav orolig och rädd. Sedan sägs det till honom: 'I vilket tillstånd befann du dig? ' Så han svarar: 'Jag vet inte.' Sedan är det sagt till honom: 'Vem är denna man? 'Då svara han: Jag hörde människorna säga något så jag sa det med! ' Sedan öppnas en öppning åt honom i riktning mot Paradiset och han ser dess briljans och vad som är där i, och sedan är det sagt till honom: 'Se på vad Allah har nekat dig.' Sedan öppnas en öppning till honom in mot elden, så att han ser den slås mot sig själv och sedan sägs det: 'Detta är din plats, du levde i tvivel och du dog i tvivel och du kommer även att återuppstå som en tvivlare, om detta är Allahs vilja." [Saheeh: Ibn Maajah från Abu Hurairah.]

Ladda hem artikeln:
"Första natten i graven" [worddokument]
"Första natten i graven" [RTF]
"Första natten i graven" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa