Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Allt är inte guld som glimmar

Av: Kamal Badr
Källa: en.islamway.net

Tvärtemot vad somliga tror, så måste man inte avsäga sig materiell rikedom för att uppnå en högre grad av andlighet. Det kan vara en välsignelse att vara rik, men det är viktigt att inse att denna välsignelse fördubblas när den materiella rikedomen används på ett sådant sätt att man växer andligt och detta är vad islam lär ut.

Gud säger i Koranen vad som betyder:
"Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna." (Al-Qasas:77).

Enligt denna vers vinner man, genom den rikedomens välsignelse som man fått till skänks, de eviga välsignelserna i det nästkommande livet, med dess unika egenskaper av storhet, gränslöshet, renhet och perfektion.

Det verkliga syftet med rikedom
Många människor inser inte detta eftersom de inte förstår det verkliga syftet med rikedom. Om bara människor, som är omgivna av hav av rikedom, kunde fråga sig själva en fråga - varför all denna rikedom? Kanske genom sin inneboende kunskap om rätt och fel (om de klarar av att lyssna på sitt samvete) kan de förstå att sådan enorm rikedom är medvetet framlagd av Gud för att de skall ta sig an den förfärliga fattigdom som plågar andra och att det är syftet med rikedom i islam.

Människan underskattar meningen med välsignelser. Om vi ser övergripande på välsignelser så skulle vi aldrig be om dem, för materiella fördelar har negativa och positiva konsekvenser. Vad vi måste göra innan vi gör du'a (bönfallning) för rikedom, är att tänka på alla de gudfruktiga människor som känner Gud och det faktum att de inte ber om materiella saker.

De ber inte om rikedom eftersom deras fokus i livet ligger på deras relation med Gud och de fruktar att deras rikedom kan föra dem bort ifrån Gud, så de accepterar vad de har och är tacksamma.

De flesta häpnar vanligtvis över de rikas livsstil och att de har egna flygplan och så många ägodelar. Folk är ofta avundsjuka och önskar att de hade allt det där. Men innan vi ber om välsignelser så borde vi be Gud att låta oss veta hur vi skulle leva våra liv om vi hade denna välsignelse.

Få människor kan vara rika och gudfruktiga - de flesta människorna i paradiset är fattiga eftersom det kräver mycket självdisciplin att verkligen använda sin rikedom för sina medmänniskors skull, för Guds skull.

Rikedom kan vara ett tveeggat svärd. En människa kan vara rik och genom att använda rikedomen på fel sätt kan han oavsiktligt ha köpt sig en expressbiljett till helvetet.

Berättelsen om den rike mannen i Koranen
Det finns några viktiga lärdomar att dra från berättelsen om Qarun som nämns i Koranen. Människorna på hans tid förundrades över hans lyxiga leverne. De var avundsjuka på honom och ansåg honom vara oerhört välsignad. De förstod inte hans relation med Gud, om den var bra eller dålig. De såg på honom och hans situation ur ett ytligt perspektiv, de ansåg att Qarun var en lyckans ost.

Gud talade i Koranen om Qaruns rikedom och att endast nycklarna till hans butiker var så många att det krävdes ett antal starka män för att bära dem. Gud förklarade för oss att även om Qaruns rikedom var enorm, så spelade det ingen roll för Gud, då Gud ser till en persons relation till Honom. Qarun och hans rikedom gick under. Hans rikedom var till ingen nytta för honom.

Samma människor som varit imponerade av honom dagen innan, ångrade sig nu och var glada att deras böner om att få likadan rikedom som Qarun inte besvarades, eftersom Qarun och hans rikedom gick under.

Vi borde inte låta oss påverkas av människor som har rikedom, barn och kunskap, för om vi hade dessa saker men misslyckades med att vara situationen vuxen och behandla dem tillbörligt, så skulle de få negativa konsekvenser för oss. När mycket ges, krävs mycket. Den största faran är att vår rikedom kan föra oss bort ifrån Gud och från att minnas och lyda honom.

Vid profeten Muhammeds död (frid över honom), gavs han ett val: att vara tillsammans med sin Herre eller att stanna i världen. Han valde sin Herre. Den troendes liv är väldigt speciellt. Den troende söker inte rikedom bara för att vara rik eftersom han vet att rikedom kan påverka hans relation med Gud. Så han föredrar att glömma pengarna.

Vi måste fråga oss själva om vi blivit upptagna med det materiella, för vad vi än har så öppnar det dörren för prövningar.

Som troende måste vi se på vad vi har som välsignelser från Gud. Det beror på hur vi uppfattar Guds välsignelser - vår tacksamhet för välsignelserna vi har. Om vi fann oss själva i rampljuset, om vi blev kända, så skulle vi inte tänka på att byta tillbaka till vårt tidigare jag, utan tvärtom fortsätta rusa framåt mot vår död. Detta är en svaghet i människans natur, att jaga de materiella sakerna i livet som ett mål i sig istället för som ett verktyg för ett ändamål.

"Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda" (Al-Qasas:77).

I detta världsliga liv är det även viktigt att dela med sig för att stärka fred och solidaritet i samhället, då det banar väg för de fattiga att dra nytta av de rika och därigenom dämpas avunden som kanske hade gnagt i hans hjärta, och ger en känsla av trygghet för de rika. Detta är islam.

Allt kaos och all ondska som genomsyrar jorden är på grund av människans misskötsel av jordens resurser. Det är bara när vi tillåter fattigdom råda utom kontroll, bara när vi blundar för plågorna hos de människor som drabbats av svält och nedrig fattigdom som tyranni finner sin väg in i vårt samhälle.

Syftet med rikedom är att vara ett verktyg för mänsklighetens utveckling, så det är bara ett medel för ett ändamål.

Genom att visa godhet mot andra såsom Allah visat godhet mot oss, betonar vi också det verkliga syftet med rikedom som någonting som skall delas med andra, ett verktyg för att sprida kärlek till andra, utan att göra skillnad på ras, färg, tro eller klasstillhörighet.

Livet är inte bara vad du har i fickan. Livet är hur nöjd du är med vad du har. Livet är inte som vi uppfattar det. Människan har alltid bråttom och tänker inte över konsekvenserna av att ha materiella saker. Allt i livet som inte har perspektiv mot evigheten är bortkastat.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa