Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Onda gärningar som leder en till Helvetet

Av: Dr. Umar Al-Ashqar
Källa: www.islaam.com

Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah, må Allah vara barmhärtig med honom, fick frågan: "Vilka är gärningarna för Helvetets folk, och vilka är gärningarna för Paradisets folk?"

Han svarade: "Gärningarna från Helvetets folk är":

* Att associera partners med Allah
* Att inte tro på Allahs budbärare
* Kufr (otro, otacksamhet, misstro)
* Hasad (illasinnad avund)
* Lögn
* Svek
* Förtryck och missgärningar (dhulm)
* Promiskuitet
* Att tala illa om någon
* Att klippa släktskapsband
* Feghet under Jihad (heligt krig)
* Snålhet
* Att visa ett ansikte utåt och tycka något annat inombords
* Att inte lita på Allahs nåd
* Att känna sig säker från Allahs planer
* Att få blind panik i kristider
* Att vara stolt och extravagant vid goda tider
* Att överge sina skyldigheter gentemot Allah
* Att överträda Hans gränser
* Att bryta mot Hans helighet
* Att frukta något skapat istället för Skaparen
* Skryt
* Att gå emot Koranen och Sunnah (exempel från Profeten) i ord eller handling
* Att lyda en skapad varelse och visa olydnad till Skaparen
* Att blint stödja falskhet
* Att göra narr av Allahs tecken
* Att motsätta sig sanningen
* Att undanhålla kunskap och vittnesbörd som bör avslöjas
* Trolldom och magi
* Att inte lyda sina föräldrar
* Att döda en själ som är förbjuden att döda av Allah, förutom på grund av rättvisa
* Att konsumera föräldralösas egendom
* Ränta
* Att desertera från slagfält
* Att förtala oskyldiga, kyska, troende kvinnor. "[Yaqadhat Uli al-I` tibar, s. 222]

Profeten (Frid vare med honom) nämnde alla synder som kommer att leda en till helvetet. Muslim återberättar från ´Iyaad ibn Himaar, att Allahs sändebud(Frid vare med honom), sagt under en längre predikan:

"... Helvetets folk är fem: de svaga som saknar styrka att (undvika det onda), de (oansvariga) som utövar (allting oavsett om det är bra eller dåligt) och de som inte bryr sig om sina familjer eller deras rikedom; oärliga människor vars girighet inte kan gömmas ens när det gäller mindre saker, och de som förråder dig, morgon och kväll, när det gäller din familj och din egendom. Han (Frid vare med honom) nämnde dessutom girigbukar, lögnare och de som har för vana att förtrycka människor och använda obscent, oanständigt språk. " [Muslim, 4/1297, nr. 2865]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa