Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Existensen av högre makt

Av Mohammad Al-Ghazali

Islam byggs på en självklar tro på Guds existens. Tron på honom betraktas som en grund till Islams lagar. I Koranen finner vi tiotals överväldigande bevis, som får en muslim att leva övertygad om dess sanning.

En av de lärda har en träffande beskrivning av teorierna i detta ämne.

Den består av fyra huvudteorier:

Den första teorin är att hela existensen är bara inbillning. Detta gäller både vår materiella värld och den immateriella världen, d v s att jorden vi går på, och fordon vi åker är bara inbillning. En del av gamla och nya filosofer trodde på denna teori, fast detta påstående låter absurt, och förtjänar ingen vidare uppmärksamhet.

Den andra teorin är att världen är en sanning som har kommit till av sig själv från en absolut oexistens. Alltså har den uppstått utan yttre påverkan. Detta är lika absurt som det första påståendet, för att detta går emot regeln att allt har en bakomliggande orsak, så som vetenskapen konstaterat.

Det tredje påståendet är att denna värld skulle vara en urgammal materia utan början eller slut, och de olika varelserna skulle ha uppstått enligt komplicerade och osannoliga processer. Detta antagande gör världen till en självfödande och aktiverande entitet som är en serie av interaktioner. Detta påstående vill bevisa att ett välbyggt slott inte är ett verk av en begåvad arkitekt, utan sand och cement och annan materia som interaktiverats och blivit ett slott.

Hur kan all fulländan i uppkomsten av detta universum och den yttersta finessen i allt som rör sig i det attribueras till t ex sanden som man går på och luften man andas, som om de hade skapat allt detta!

Dagens människor är fullt medvetna om de processer som behövs för att en växt skall uppkomma och därför borde det vara självklart att ett sådant underverk måste attribueras till någon. Detta leder oss till:

Den fjärde teorin, existensen av Allah, All ära till honom. Detta antagande är den enda sannolika förklaringen till skapandets historia, och det är den enda teorin som förtjänar att godkännas.

"Och det är Han som låtit er uppstå av en enda varelse och [har fastställt för ert liv] ett mål och [anvisat] en plats som ert sista vilorum; Vi har framställt [Våra] budskap fast och klart till båtnad för dem som vill förstå ".

(Koranen 6:98)

"Sådan är Han, som känner allt som är fördolt för människor och allt som de kan bevittna, den Allsmäktige, den Barmhärtige, som ger den bästa form åt allt som Han skapar. Först skapar Han människan av lera; därefter låter Han hennes avkomma avlas ur det som silas ut från en oansenlig vätska; därefter formar Han henne och andas in i henne något av Sin ande och skänker henne hörsel och syn och förmåga att känna och förstå men ni visar föga tacksamhet".

(Koranen 32:6-9)

Koranen är vägledning och beviset som leder människan till att lära känna Skaparen. Alla dessa bevis samverkar för att väcka människans förståelse för sin omgivning och för att hjälpa henne att tro på Allah genom att reflektera på hans tecken.
"På jorden finns tecken [på Guds allmakt] för dem som har visshet, och likaså inom er själva. Vill ni då ej [öppna era ögon och] se?

(Koranen 51:20-21)

Det berättas att kejsaren av Persien, Anusharwan låg på sin rygg en natt och betraktade himlen och sade: "0, rymden, du är en byggnad med ett gigantiskt tak och inom dig är ett stort mysterium. Jag undrar om du står på en pelare eller är det något som du hängs på, jag svär att den kung vars makt stödjer dig är en stor kung, och han formade dig på ett kunnigt och vist sätt och den som inte tänker på denna storhet är dåraktig."

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa