Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tillfällighet eller intelligens?

Källa: www.islaam.com

ANALYS
Detta universum ger verkligen en anmärkningsvärd bild av ordning och konsekvens. Vi kan t ex observera den stora regelbundenhet med vilken himlakroppar följer exakta banor, och förundras över hur vattnet från havet frambringas till land av vinddrivna moln, som bildats av vattnets avdunstning; utan denna påfyllning skulle liv vara omöjligt. Vi häpnas också över flyttmönstret hos många arter, inklusive nyfödda ålar som vandrar flera tusentals mil i havet för att sedan slå sig ner i sina egna lokala vattendrag, och över bin som använder solljuset för att navigera i sitt sökande efter nektar. Vi kanske funderar över varför alla levande ting existerar i par, och begrundar förträffligheten i de processer som utgör hela universum. För även obetydliga förändringar skulle störa balansen i naturen; när allt kommer omkring, om jordens omloppsbana bara lutat aningen åt endera hållet så skulle vattnet och de former av liv som uppstått ur det inte ha dykt upp. Vi ser faktiskt en stor enighet i kosmos lagar; genom det spektrum av liv och icke-liv, från de mest mikrokosmiska subatomära partiklar till de av universums hela makrokosmos, märks samordningen på alla nivåer.

Då vi reflekterar kan det leda oss till relevanta frågor: Kan en sådan omfattande ordning ha uppstått oavsiktligt av en ren slump? Eller måste det finnas en intelligent skapare till denna spektakulära levande och icke-levande ordning - en skapare som har utvecklat dem genom processer som ännu inte blivit definierade? Vilka slutsatser är självklara?

Är det sannolikt att alla bokstäver på denna sida ordnade upp sig själva genom slumpen, för att bilda dessa meningsfulla och strukturerade meningar? Hur kan då en människa - med öron, ögon och en hjärna - ha blivit formad av en slump? Är det trovärdigt att ett så gigantiskt universum, med oräkneliga biljoner galaxer, kan ha uppstått genom en tillfällighet? Överskrider inte integrationen och komplexiteten hos en enda cell, den hos en papperslapp som det står förståelig text på, för att inte tala om detta universum och dess innehåll? (Särskilt med tanke på att detta universum även innehåller denna pappersbit…!)

Vi vet att vi inte är orsaken till oss själva, för embryonisk utveckling är organiserad och orkestrerad stegvis under naturliga lagar. Men av vem är den inriktad och av vems lagar? Slumpen? Eller intelligens?

Vad sägs om en oändlig mångfald av varelser? Skulle sådana kunna vara ansvariga för denna kosmologiska skapelse? Skulle inte det resulterande tillståndet av detta universum då vara i oordning och kaos på grund av motstridiga bud hos dessa oändligt mäktiga väsen, som alla skulle ha försökt att ockupera allmaktens tron i rivalitet? I en sådan regim skulle vi då sannerligen kunna förvänta oss att se motstridigheter i universum, i motsats till den konsekvens vi ser nu. Istället för regn, skulle vi kunna förvänta oss att få ett kraftigt nedslag av elefanter från skyn (ett paraply skulle verkligen inte vara till särskilt mycket nytta i ett sådant universum!). Ett sådant scenario skulle även ge upphov till frågan: Vilka av de oändliga varelserna kom först? Och varför? Och å andra sidan, om en sådan oändlig mångfald av varelser alltid vore i perfekt enighet, skulle det inte behövas mer än en - och inte heller något bevis.

Om vårat svar till slumpen (oavsiktlig skapelse) och mångfald (två eller flera som har skapat) hypotetiskt är negativt, så måste vårat svar ligga mellan noll och två. Med andra ord, det kan bara finnas ett unikt intelligent styre - unik i kraft av att inte ha några halvgudar, mellanhänder, inga mystiska förkroppsligade varelser eller andra mänskliga eller icke- mänskliga bundsförvanter. Denna omfattande singulara intelligens måste då ha skapat och utvecklat alla levande och icke-levande ting, så väl som rymden och själva tiden, och måste därför vara oberoende av dem.

Om detta är vår slutsats, betyder det att de otaliga formerna av materia och energi, såväl som människans fysiologiska struktur, måste vara föremål för naturlagar som tillhör denna singulara och oberoende intelligens. Utöver det ofrivilliga och fysiologiska beroende som människorna har till de föreskrivna naturlagarna, är vi också utrustade med en hjärna som har kapacitet till frivilliga frågor och förnuft. En förnuftig person skulle naturligt dras till den logiska slutsatsen; att det existerar en unik skapare, och det därför finns en meningsfull avsikt till denna existens. En sådan person skulle leva med denna vetskap, i frid med sig själv och med resten av naturen. Sannerligen lever det, och har levt, förnuftiga människor genom tiderna, i alla delar av världen. Dem kan man finna boende i mitten av frodiga djungler eller i våra stora, folkrika och överbefolkade städer. Det som skulle urskilja sådana individer skulle vara att de applicerar förnuftet som grund till livet. Om sådana människor skulle ges ett namn som lingvistiskt sett betecknar 'frivillig fridfull underkastelse' till denna Unika Intelligens, och som inkluderar alla dessa termer, så skulle denna term på ett språk vara ordet Muslim.

För vidare korrespondens, kan ni skriva till:
A N A L Y S
University of Toronto
P.O. Box 572
Postal Station P.
Toronto, Ontario, Canada
M5S 2T1


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa