Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

  Arabiska
  Svenska
  Engelska

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

قاموس عربي عربي

مصحف التجويد

مصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen och modern vetenskap

Introduktion

Associationerna mellan Koranen och modern naturvetenskap tycks förvåna vissa människor, eftersom de harmonierar och inte är oförenliga. En konfrontation mellan en bok om religion och vetenskapens sekulära ideer är kanske någonting av en paradox i många människors ögon. De flesta av dagens vetenskapsmän, med undantag av ett litet antal förstås, är bundna vid materialistiska teorier, och visar bara förakt för religiösa frågor som ofta betraktas som uppdiktade historier. Dessutom, när vetenskap och religion diskuteras i västvärlden nämns kristendom och judendom men islam nämns mycket sällan. Så många osanna omdömen, som är byggda på oexakta ideer, finns idag om islam att det är väldigt svårt att formulera ett exakt begrepp om denna religions verklighet.

Som en inledning till en möjlig konfrontation mellan den islamiska uppenbarelsen och vetenskapen är det väsentligt att en översikt ges av en religion som är föga känd i västvärlden.

Västvärldens osanna påståenden om islam är ibland resultatet av okunnighet, och ibland av systematisk illvilja. De mest allvarliga osannolikheterna om islam är dock de som handlar om fakta. Under en kort tid kan felaktiga uppfattningar tolereras, men att lämna information, som inte speglar verkligheten är oacceptabelt. Det är oroande att hitta uppenbara lögner i eminenta och respekterade tidskrifter och böcker skrivna av författare, som anses vara högt kvalificerade.

Den följande texten är från Encyklopaedia Universalis band 6. Under titeln ‘evangelier’ hänsyftar den till skillnaderna mellan evangelierna och Koranen: "Evangelisterna gör inte anspråk på, som görs i Koranen, att de överför en självbiografi som Gud genom ett mirakel dikterade för Profeten."

Koranen har faktiskt ingenting med självbiografi att göra. Den är snarare en predikan och till och med den sämsta översättningen av Koranen skulle bekräfta detta. Det här påståendet är lika långt från verkligheten som det som påstår att definitionen av evangelierna är en beskrivning av en evangelists liv. Ansvarig för denna lögn om Koranen är en professor på Joint Faculty of Theology i Lyon. Att sådana lögner yttras bidrar till att ge en falsk bild av Koranen och islam.

Numera finns det dock hopp, eftersom religioner inte längre är så inåtriktade som de har varit, och många religioner strävar nu efter ömsesidig förståelse. Det är imponerande att ett försök görs av katoliker på högsta nivån att etablera kontakt med muslimer. De försöker kämpa mot okunnighet och gör sitt bästa för att ändra de felaktiga synpunkter som är så utspridda om islam.

En stor förändring har skett under de senaste åren, t.ex. ett dokument med titeln "Orienteringar för en dialog mellan kristna och muslimer", framställt av byrån för icke-kristna affärer vid Vatikanen. Detta är ett mycket viktigt dokument eftersom det visar en ny inställning gentemot islam. Som det står i tredje upplagan (1970), kräver den nya inställningen "en granskning av vår attityd till islam och en kritisk undersökning av våra fördomar".... "Vi måste progressivt försöka ändra våra kristna bröders inställning. Detta är viktigast av allt"....Vi måste bli av med "den föråldrade bild av islam som vi har ärvt, eller förvrängt genom fördomar eller förtal".....och "erkänna forna orättvisor mot muslimer som västvärlden med sin kristna utbildning bär skulden för".


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   info@islamguiden.com
www.islamguiden.com


Bra länkar om Koranen:

Engelska:
Modern Science
Translations of the Quran in All Languages
Translations of the Quran
Material on the Authenticity of the Qur’an

Scince in the Qurqn
It-s-truth
The Quran
Al-Islam

The Quranic Network
A multimedia Presentation
Islamweb
Qur'an Database

The Quran
Quran Browser
Islamic Medicin
Koranen med latinska bokstäver
The Holy Quran
Miraculous Qur'an
The Final Revealed Text from God

Arabiska:

Koranen/MP3
Al-Islam
Islamweb
Lär dig Tajweed 1
Lär dig Tajweed 2
Tajweed Town
Lär dig Koranen
Koranen/Islamsun
Koraniska Verser
Den heliga Koranen
Sök i Koranen
Tafseer
Koranen/Text
Text/Tafseer
Svenska:

Islam från Europa