Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google





حصن المسلم

مصحف التجويد











مصحف التجويد الملون






OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Muhammedkarikatyrerna: Varför känner vi oss kränkta?

Av: Abd al-Wâhid Yahya
Källa: http://www.muslimer.org

För en icketroende och helt sekulariserad person är saker som uppenbarelsen från Gud vare sig det är genom Jesus – över honom vare frid – budskap, Koranen eller Torah bara en samling uråldriga sagor, mytbildningar och övertro. Något som kommit till som en direkt konsekvens av avsaknaden av vetenskap, modernitet och förståelse för universum i enlighet med den moderna vetenskapen - Men för en troende är dessa saker verklighet.

Profeten Muhammed – över honom vare Guds frid och välsignelser – är Guds profet. Han mottog Guds ord, de sista ord som Guds skulle ge Sin skapelse till vägledning innan domedagen och världens slut.

I Islam finns två källor till religionen. Den första är Koranen och den andra är Muhammeds föredöme. Detta föredöme kallas med en teologisk term för ”sunnah” och består av Muhammeds ord, gärningar m fl. Dessa anses vara direkt inspirerade av Gud och har därför en mycket stor betydelse när man skall tolka och förstår Koranen.

En muslim som växer upp i ett religiöst hem får mycket tidigt lära sig vem Muhammed var. Föräldrarna berättar om honom med ord som lyser av respekt och kärlek. Man läser hans biografi och lär sig förstå på vilket sätt hans liv och gärning har relevans även i dag i så skilda liv som fåraherdelivet i Somalia till postanställda i Sverige. Muslimer känner kärlek, respekt och vördnad för denne man. Profeten Muhammed är en förebild och ett exempel, en människa som exemplifierar det fullständiga islamiska levernet. Men han är en förebild som man känner som en nära vän eller t o m en släkting.

För en icketroende och helt sekulariserad person är dessa saker som uppenbarelsen från Gud vare sig det är Jesus – över honom vare frid – budskap, Koranen eller Torah bara en samling uråldriga sagor, mytbildningar och övertro. Något som kommit till som en direkt konsekvens av avsaknaden av vetenskap, modernitet och förståelse för universum i enlighet med den moderna vetenskapen.

Men för en troende är dessa saker verklighet. Hen eller hon studerar dessa saker, lär sig leva efter dess principer, värderingar och rekommendationer – och skördar de goda frukterna av detta arbete.

Som troende förstår man också i mötet med andra människor att de sekulariserade inte för sitt liv kan förstå hur en troende människa kan vara lycklig och känna sig framgångsrik i stt liv med sin religion, och den troende kan med få undantag inte känna igen sig i den sekulariserades bild av honom eller henne.

Muslimer i europa befinner sig under stor press p g a sin religionstillhörighet. När islam nämns i det offentliga samtalet är det i samband med kvinnoförtyck och hedersmord, terrorism och våld. Följaktligen blir vår religionstillhörighet synonym och liktydig med dessa saker. Vår religiösa identitet skuldbeläggs och misstänkliggörs. Försöken att nå ut med vår islamiska syn på dessa saker drunknar oftast i mediaströmmen som inte stannar upp för att ge detta utrymme. De samtal som ändå uppkommer mellan muslimer och ickemuslimer präglas alltid av dessa saker. Ofta förutsätts man på något vis kunna försvara övergrepp mot kvinnor och annat och möts med misstro när man gör tvärtom. Vissa människor tror till och med att man ljuger, att man döljer sanningen och kanske t o m har en dold agenda av något slag.

Karikatyrerna av Muhammed blir i ljuset av den islamiska förståelsen av vem han var och hans roll en mycket djup kränkning. De upprepar de negativa stereotyperna och tar dem ett steg längre, de nålar fast dem vid religionen självt. De slår rakt i hjärtat på människor som redan är på knä.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:






©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa