Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

  Arabiska
  Svenska
  Engelska

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


IslamGuidens
nya SMS-tjänst

Radio Alquran Alkareem

الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

قاموس عربي عربي

مصحف التجويد

مصحف التجويد الملونOBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Koranen och vad den betyder för muslimerna

Källa: english.islamway.com

Allah säger: “Om någon bland avudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord” [Koranen 9:6]

Koranen sändes ned genom Jibreel (Gabriel) till profeten Muhammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam). Under en period av 23år uppenbarades den i portioner, bit för bit, allt eftersom omständigheterna krävde det.

Allah den Allsmäktige säger:

“Denna (skrift) är en uppenbarelse från världarnas Herre; ingivelsens trogna ande har stigit ned.”

(Koranen 26: 192-193)

Och Han säger:

“Och de som förnekar sanningen säger: ‘Varför har inte (hela) koranen uppenbarats i ett sammanhang? Så (har vi gått till väga) för att stärka din övertygelse; ja, Vi har fogat ihop dess stycken i den bästa ordning till ett väl sammanhållet helt.”

(Koranen 25:32)

Profeten (sallallahu ‘alaihi wa sallam) brukade memorera verserna som han tog emot och läsa upp dem för följeslagarna och han beordrade dem att genast skriva ner dem. Vad än expertskribenterna och de utvalda nedtecknarna skrev, kontrollerades av profeten (sallallahu ‘alaihi wa sallam) själv. Profeten Muhammad (sallallahu ‘alaihi wa sallam) hade ingen formell utbildning och han framställs av Allah som att vara ummi eller som analfabet. Detta styrker den mirakulösa naturen hos koranen och profetens (sallallahu ‘alaihi wa sallam) egna uttalanden, som inte kunnat uttalas av någon som honom utan gudomlig medling.

Koranen är den sista av Allahs skrifter och är indelad i 114 suror (kapitel) som är olika långa. Det börjar med surah Al-Faatiha (Öppningen) och slutar med surah An-Nas (Människorna). Koranen är en av de viktigaste källorna i islams lära. Den skyddar de tidigare källorna och vidmakthåller den eviga sanningen i monoteismen.

Koranen kvarstår idag såsom den först kom ner, och så kommer det att förbli. Till den har ingenting lagts till, från den finns inget borttaget, och i den har det inte uppstått någon förvanskning.

Allah säger:

“Ägnar de ingen eftertanke åt det som koranen (innehåller)? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud.”

(Koranen 4:82)

Svensköversättning av Koranen på Internet: www.koranensbudskap.se


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   info@islamguiden.com
www.islamguiden.com


Bra länkar om Koranen:

Engelska:
Modern Science
Translations of the Quran in All Languages
Translations of the Quran
Material on the Authenticity of the Qur’an

Scince in the Qurqn
It-s-truth
The Quran
Al-Islam

The Quranic Network
A multimedia Presentation
Islamweb
Qur'an Database

The Quran
Quran Browser
Islamic Medicin
Koranen med latinska bokstäver
The Holy Quran
Miraculous Qur'an
The Final Revealed Text from God

Arabiska:

Koranen/MP3
Al-Islam
Islamweb
Lär dig Tajweed 1
Lär dig Tajweed 2
Tajweed Town
Lär dig Koranen
Koranen/Islamsun
Koraniska Verser
Den heliga Koranen
Sök i Koranen
Tafseer
Koranen/Text
Text/Tafseer
Svenska:

Islam från Europa