Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att leva Islam dagligen

Källa: www.islaam.com

Ber du Fajr (morgonbönen) i moskén i Jamaa `ah (i grupp) varje dag, då du har möjlighet till det?

Ber du alla böner i moskén i Jamaa `ah (i grupp), då du har möjlighet till det?

Har du läst något ur Allahs Bok idag?

Är du konsekvent i att göra Dhikr (åminnelse) och prisa Allah (SWT) och wird (regelbunden daglig Dhikr) efter varje bön?

Ber du alla sunnah böner (extra böner) före och efter fard (obligatoriska) böner?

Var du ödmjuk och uppriktig i dina böner idag, medveten om vad du reciterade?

Har du reflekterat över döden och graven?

Har du reflekterat över den Sista Dagen, dess fasor och dess faror?

Har du bett Allah (SWT) att släppa in dig i Jennah (paradiset) tre gånger?
Anas(ra), återberättade att Profeten (Frid vare med honom) sagt: När någon ber Allah (tre gånger) att släppa in honom i Jannah(Paradiset), säger Jannah(Paradiset): "O Allah, låt honom komma in i sitt Jannah(Paradis)?" Och när någon ber Allah (tre gånger) att skydda honom från Elden, säger Elden: "O Allah, skydda honom från Elden." "[At-Tirmidhee, en-Nasaa'ee, och al-Haakim, Saheeh al-Jaami" av al-Albaanee nr. 6275]

Har du bett Allah(SWT) att skydda dig från helvetet (tre gånger)?

Har du läst någon hadith (exempel ur Profetens (Frid vare med honom) liv)?

Har du funderat på att hålla dig borta från dåliga vänner?

Har du försökt att undvika att skratta och skämta för mycket?

Har du gråtit i dag av rädsla för Allah (SWT)?

Har du sagt morgon och eftermiddags adhkar (åminnelser)?

Har du sökt förlåtelse för dina synder hos Allah (SWT) idag?

Har du uppriktigt bett Allah (SWT) för Shahaadah (martyrdom) idag?
Allahs sändebud, (Frid vare med honom) sa:" Den som ber Allah (SWT) för Shahaadah (martyrdom) med uppriktighet, kommer Allah (SWT) att ge samma rang som martyrer, även om han dör i sängen." [Sahih Muslim och andra]

Har du bönfallit Allah(SWT) att låta ditt hjärta vara stadigt på Hans Deen(Religion)?

Har du utnyttjat de bönhörda tidpunkterna (de under vilka böner är besvarade) för att be Allah(SWT)om vad du önskar?


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa