Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Sanningen om Jesus

Översatt av: Raz Shakely
Från: www.al-sunnah.com

Utan tvekan, har du ofta hört påståendet att Jesus är Gud, den andra personen i "Treenigheten". Hursomhelst; Bibeln, som är använd som grund för all kunskap om Jesus och som grund för läran om Kristendomen, motsäger detta påstående. Vi uppmanar dig att se över din egen Bibel och kontrollera att följande slutsatser inte är förvridna ur sammanhanget:

 1. Gud är allvetande… Men det var inte Jesus.
  När man talar om Domedagen, gav Jesus tydligt ett bevis på begränsningarna av hans vetande när han sade: "Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen – ingen utom Fadern." (Mark 13:32 och Matt. 24:36). Men Gud vet allt. Hans vetande är utan några begränsningar. Att Jesus, med sitt eget medgivande, inte visste när Domedagen skulle vara, är ett tydligt bevis på att Jesus inte var allvetande, och att Jesus därför inte är Gud.


 2. Gud är Allsmäktig… Men det var inte Jesus.
  Medan Jesus utförde många mirakel, erkände han själv att styrkan han hade, inte var hans egen utan att den var erhållen från Gud när han sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Sonen kan icke göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser Fadern göra…" (John 5:19). Åter sade han: "Jag kan icke göra något av mig själv. Såsom jag hör, så dömer jag; och min dom är rättvis, ty jag söker icke min vilja, utan dens vilja, som har sänt mig." (John 5:30) Men Gud är inte endast Allsmäktig, Han är även källan till all styrka och auktoritet. Att Jesus, med sitt eget medgivande, inte kunde göra någonting själv är ett tydligt bevis på att Jesus inte är allsmäktig, och att Jesus därför inte är Gud.


 3. Gud har ingen Gud… Men Jesus hade en Gud.
  Gud är den ultimata domaren och skyddet för alla, och Han varken besöker eller ber till några andra. Men Jesus var erkännande att det fanns En som han dyrkade och som han bad till när han sade: "Jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud." (John 20:17). Det är även redogjort att han har gråtit ut medan han var på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Om Jesus var Gud, kunde inte detta läsas istället? : "Jag själv, jag själv, varför har du övergivit mig?" Vore inte det ren nonsens? När Jesus läste Herrens Bön (Luke 11:2-4), bad han till sig själv? När han i Getsemanes trädgård bad: "Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!" (Matt: 26:39) Bad Jesus till sig själv? Att Jesus, genom sitt medgivande och sina egna handlingar, erkände, dyrkade och bad till ett annat väsen som Gud är ett tydligt bevis på att Jesus själv inte var Gud.


 4. Enligt Bibeln är Gud en osynlig själ… Men Jesus var kött och blod.
  Medan tusentals såg Jesus och hörde hans röst, sa Jesus själv att detta inte kunde vara gjort av Gud när han sade: "Ingen har någonsin sett Gud." (John 1:18). "Ja, Fadern, som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst haven I aldrig någonsin hört, ej heller haven I sett hans gestalt". (John 5:37). Han sade även i John 4:24: "Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning." Att Jesus skulle säga att ingen någonsin sett hört Gud, medan hans följare både såg och hörde honom, är ett tydligt bevis på att Jesus inte var Gud.

  INGEN ÄR MÄKTIGARE ÄN GUD OCH INGEN KAN STYRA HONOM… MEN JESUS MEDGAV NÅGON MÄKTIGARE ÄN SIG SJÄLV VARS… 5. Vilja var olik sin egen.
  Förmodligen är det tydligaste angivandet vi har att Jesus och Gud inte är lika, och därför inte en och samma, kommer igen från Jesus ord då han sade i John 14:28: "Fadern är större än jag." När någon anförtrodde sig åt honom som en god mästare, svarade Jesus: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena." (Luke 18:19). Dessutom visade Jesus tydliga skillnader mellan sig själv och Gud när han sade: "Från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig". (John 8:42). Jesus gav tydliga bevis på sin underordnade ställning till Gud, än hans liknelse med Gud, när han i Luke 22:42 sade: "Dock, ske icke min vilja, utan din." och i John 5:30: "Ty jag söker icke min vilja, utan dens vilja, som har sänt mig." Att Jesus skulle erkänna att han inte kom till världen genom sitt eget initiativ utan var tillsagd att göra så, att han skulle erkänna ett annat väsen; mäktigare än honom själv, och att han skulle avslå sin egen vilja i underkastelse för att försäkra viljan av någon annan, ger tydligt bevis på att Jesus inte är den Högsta, och att Jesus därför inte var Gud.


 6. Avslutning
  Kyrkan ser Bibeln som huvudsaklig källa för kunskap om Gud och Jesus. Men eftersom Bibeln gör det tydligt att Jesus inte är Gud och att Gud inte är Jesus, på vilka grunder ska du då tro på?

  Tron på att Gud är en Treenighet är falsk och totalt motstridig med Jesus ord som de är skildrade i Bibeln. Gud är en, inte tre. Han är en perfekt enhet.

  Om du är intresserad av sanningen om Gud och dina samband till Honom, inbjuder vi dig till att utforska religionen Islam.

  Vilka är Guds ord om Jesus?

  A. Angående Jesus som son till Gud:

  "Detta är Jesus, Marias son, sanningens ord, han, som de tvivla på. Icke tillkommer det Gud att skaffa sig några barn. Honom allena all ära! När han besluter en sak, säger han blott "Varde!" till den, och så varder den."

  (Koranen 19:34-35)

  "De säga ock: "Förbarmaren har skaffat sig barn" I haven gjort en gräslig sak. Himlarna kan hota att brista, jorden kan rämna och bergen störta samman i grus, därför att de påbörda Förbarmaren barn; icke höves det Förbarmaren att skaffa sig några barn."

  (Koranen 19:91-93)

  "Det är förvisso samma förhållande med Jesus inför Gud som med Adam; han skapade honom av stoft, sedan sade han till honom: "Varde!" och han vart."

  (Koranen 3:52)

  "I, som fått skriften, överskriden ej måttan i eder religion och påbörden ej Gud vad som icke är sant! Kristus, Jesus, Marias son, är blott Guds apostel och hans ord, det han ingivit Maria, och en hans ande; tron alltså på Gud och hans apostlar och sägen ej: "De äro tre", utan avhållen eder därifrån till fromma för eder själva! Gud är en enda Gud, honom allena all ära! Bort det, att han skulle hava barn! Honom tillhör vad som finnes i himlarna och vad som finnes på jorden; ja, Gud är ett ombud, som räcker till."

  (Koranen 4:169)

  B. Angående att Jesus skulle vara Gud:

  "Än när Gud sade: "Jesus, Marias son, har du sagt till människorna: ’Tagen mig och min moder till gudar i stället för Gud!’" Han svarade: "Dig allena all ära! Det är mig icke möjligt att säga något, vartill jag ej har rätt. Om jag hade sagt det, visste du det redan. Du vet vad som dväljes i min själ, men jag vet ej vad som dväljes i din; du känner förvisso det fördolda. Jag har ej sagt dem något annat än vad du bjudit mig, nämligen: ’Dyrken Gud, min och eder Herre!’ Och jag har varit vittne mot dem, så länge jag var ibland dem, men då tog du mig hädan, blev du själv väktare över dem; ja, du är vittne till allting."

  (Koranen 5:116-117)

  C. Angående korsfästelsen av Jesus.

  "Och därför att de voro otrogna och utspred förskräckliga beskyllningar om Maria och sade: "Vi hava förvisso dödat Kristus, Jesus, Marias son, Guds apostel" – men de hava varken dödat eller korsfäst honom, utan det tycktes dem blott så, och de, som tvistat därom, hava sannerligen svävat i tvivel, enär de ej haft någon kunskap om honom, utan endast antaganden att rätta sig efter; de hava ej dödat honom i verkligheten, ty Gud har upptagit honom till sig, ty Gud är väldig och vis, och det finnes ingen bland dem, som fått skriften, som ej skall tro på honom före döden, och på uppståndelsens dag skall han vittna emot dem –"

  (Koranen 4:155-157)

  Ladda hem artikeln:
  "Sanningen om Jesus" [worddokument]
  "Sanningen om Jesus" [RTF]
  "Sanningen om Jesus" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa