Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Finns det en skapare?

Översatt av: En syster i Islam
Källa: http://www.beconvinced.com

För att svara på den här frågan, ska vi citera några ayaat (verser) ur Allahs bok (Koranen - Islams heliga skrift), sedan kan du fundera över saken själv, och om sanningen blir klar för dig, kommer du inte att ha något annat val än att följa den. Allah säger i Koranen:

"DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni (människor) inte förmå er att tro på sanningen?
Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter (i kvinnans sköte)?
Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är skaparen?
Vi har bestämt att döden ska vara er följeslagare, och ingenting hindrar Oss.
Att (låta er dö och) sätta människor som liknar er i ert ställe och att låta er uppstå i en för er okänd form.
Ni är ju medvetna om att ni en gång har skapats; om ni tänker efter (måste ni inse att vi kan skapa er på nytt)!
Vad anser ni om det som ni sår (I åkern)?
Är det ni som får det att gro eller är det vi som är orsaken till detta?
Om vi ville kunde vi låta allt multna, och ni skulle bekymrat fråga er (vad som hänt)
Och (jämra er:) "Vilken förlust!
Ja, vi har berövats (frukten av allt vårt arbete)!"
Vad tror ni om vattnet som ni dricker?
Är det ni som har fått regnet att falla eller är det vi som är orsaken till detta?
Om vi ville kunde vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma?
Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp?
Är det ni som har fått det träd att växa (vars ved ni bränner), eller är Vi dess upphov?
Vi har skapat det som en påminnelse (till er) och till nytta och glädje för den vilsne och hungrige vandraren i ödemarken.
Prisa alltså din Herres, den Allsmäktiges namn!
JAG KALLAR de stegvis uppenbarade avsnitten ur Koranen att vittna,
Detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det!,
Om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära."

(Koranen 56:57-77)

"Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna? Har de (också) skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något! Har de din Herres skatter i sina händer? Eller 'r de (skapelsens) herrar?."

(Koranen 52:35-37)

"I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppet som plöjer haven (lastade) med det som är till nytta för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor - (i allt detta) ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd."

(Koranen 2:164)

"Och det är Han som har låtit regn falla från skyn; med det har Vi skapat all växlighet och därur frambringat ängarnas gräs. Ur detta låter Vi säd som bär ax uppstå och dadelpalmens blomkolvar bli till lättåtkomliga klasar av dadlar; och (Vi låter) vingårdar uppstå och olivlundar och granatäppelträd, (alla i grunden) lika varandra och ändå olika. Se på dessa frukter, hur de tar form och hur de mognar! I detta ligger sannerligen budskap till dem som har tro."

(Koranen 6:99 )

"Och det är Han som sänder ut vindarna som varslar om Hans nåd; det regndigra moln de driver fram låter Vi komma in över dött land och så faller regnet med vilket Vi frambringar (växter som bär) frukt av många slag. Så ska vi låta de döda stiga fram (till nytt liv) - kanske skall ni ägna eftertanke åt (detta)."

(Koranen 7:57)

"Vem är den som har skapat himlarna och jorden och som sänder ned regn till er från skyn med vars hjälp Vi låter praktfulla trädgårdar växa upp, medan ni inte har makt att få (ett enda av) deras träd att växa? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? Nej! - Men likväl jämställer de honom med andra (och jämför Den som skapar och vidmakthåller allt med sina gudabilder)!."

(Koranen 27:60)

"Det är Gud som har rest himlarna utan varje synligt stöd och Han har låtit fast förankrade berg höja sig över jordens (yta) så att den inte svajar under er fot, och låtit djur av alla slag sprida sig över den. Och Vi låter regn falla från skyn så att alla sorters nyttiga (växter) kan gro och spira på jorden."

(Koranen 31:10)

"De två stora vattenmassorna (på jorden) är inte lika: den enas (vatten) är sött, det släcker törsten och är angenäm att dricka, medan den andras är salt och bittert; men ni kan i båda (fånga fisk), vars färska kött ni äter, och ni kan ur båda hämta ting som ni pryder er med. Och på båda ser ni skeppen som plöjer vågorna, så att ni (med dem kan söka det som Han i Sin godhet (beviljar er); kanske tackar ni (Honom)."

(Koranen 35:12)

"OCH DET är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt - den enas (vatten) är sött och släcker törsten och den andras är salt och bittert - och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de inte kan överskrida."

(Koranen 25:53)

Detta är ett urval av tydliga ayaat som innehåller svaret på din fråga. Vi inbjuder dig att förena dig i de troendes gemenskap och att inträda religionen Islam som Allaah har valt som religion för hela mänskligheten. Frid vare över dem som följer sann Vägledning.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa