Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

  Arabiska
  Svenska
  Engelska

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


IslamGuidens
nya SMS-tjänst

Radio Alquran Alkareem

الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

قاموس عربي عربي

مصحف التجويد

مصحف التجويد الملونOBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

10 sätt att skydda sig från Shaytan (djävulen)

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

1. Att söka skydd hos Allah från Shaytan. Allah den Högste säger: "Om djävulen förleder dig (till vrede), be då Gud beskydda dig; Han är Den som Hör allt, vet allt!" [41:36]

2. Att recitera de två surorna al-Falaq och an-Nas, eftersom de har förunderliga effekter när det gäller att söka tillflykt hos Allah från det onda, att försvaga shaytan och skydda sig mot honom. Det är därför Sändebudet, sallallahu `alayhi wa sallam, sade: "Ingen person söker skydd mot någonting lika bra som Mu`awwidhatayn (surorna al-Falaq och an-Nas)." [an-Nasaa'i, 5337]

3. Att recitera Ayat al-Kursi (2:255).

4. Att recitera surah al-Baqarah. Sändebudet, sallallahu `alayhi wa sallam, sade: "Shaytan kommer inte att närma sig det hus där surah al-Baqarah reciteras." [Muslim]

5. Den sista delen av surah al-Baqarah. Sändebudet, sallallahu `alayhi wa sallam, sade, "Om någon läser de två sista verserna av al-Baqarah på kvällen, kommer de att vara tillräckliga för honom." [Muslim]

6. Att recitera början av surah Mu'min (Ghafir), tills man kommer till, "wa ilayhi-l-maseer" (till "Han är målet för allas färd"). (dvs."Ha. Meem. Uppenbarelsen av denna Skrift är Guds verk, Den Allsmäktige, den Allvetande, Han som förlåter synd och tar emot ånger, som straffar hårt men låter Sin välsignelse flöda (över de troende). Ingen gudom finns utom Han; han är målet för allas färd." [40:1-3])

7. Att säga "la ilaha ill Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa `ala kulli shay'in qadir" (det finns ingen värdig att dyrkas förutom Allah, Han har ingen partner, till Honom tillhör Kungadömet och allt lovprisande, och Han är kapabel att göra allt) hundra gånger.

8. Det mest välgörande skyddet mot Shaytan är att åminna sig Allah, den Upphöjde, väldigt mycket.

9. Tvagning och bön - och dessa är bland de mäktigaste medlen för skydd, speciellt vid utbrott av vrede eller lustar.

10. Att avhålla sig från överdrift i tal, mat och umgänge med människor.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   info@islamguiden.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
islamguiden.com
al-ibadah.com
bilal.se
islam.se
hikma.se
moslim.se
islamiska.org
barnskolan.com
islam-svarar.se
sindbad.se
quranaudio.se


English:
lordswords.com
readingislam.com
islamreligion.com
islam-guide.com
islaam.com
islamweb.net
discoverislam.com
evolution.com
harunyahya.com
beconvinced.com
sultan.org
islamway.com
islamonline.net
islamweb.net
thisistruth.org
islamicweb.com
awareness.org


Soumi:
islamopas.com


كوردى :
dangiislam.org


فارسى :
ahlesonnat.net


العربية :
al-islam.com
islam-qa.com
islamway.com
sultan.org
islamweb.net
islamonline.net


Andra språk:

al-islam.com
islam-qa.com