Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tecken på svag iman och hur man kan stärka den

Översatt av: Syster Josefina
Källa: http://english.islamway.com

Tecken på svag tro:

 • Att man syndar och inte känner någon skuld alls.
 • Att man har ett hårt hjärta och ingen önskan av att läsa Koranen.
 • Att man känner sig för lat för att göra goda handlingar, till exempel att man är sen att be salat.
 • Att man glömmer sunnah.
 • Att man har humörsvängningar, till exempel att man är upprörd över obetydliga saker och att man är besvärad och irriterad den mesta tiden.
 • Att man inte känner något när man hör verser från Koranen, där Allah till exempel varnar oss för straff eller ger ett löfte av glada nyheter.
 • Att man har svårt för att komma ihåg Allah och att göra dhikr.
 • Att man inte mår dåligt när handlingar görs emot shariah.
 • Att man begär status och rikedom.
 • Att man är elak och snål, det vill säga att man inte vill dela med sig av rikedom.
 • Att man beordrar andra att göra goda handlingar, medan man själv inte gör det.
 • Att man känner sig nöjd när saker inte går framåt för andra.
 • Att man bara är bekymrad över vidare något är haram eller halal, och att man inte undviker makrooh (orekommenderade) saker.
 • Att man driver med människor som gör enkla goda gärningar, som att städa moskén.
 • Att man inte oroar sig för muslimers situationer.
 • Att man inte känner ansvar för att göra något för att främja islam.
 • Att man gillar att argumentera bara för själva argumentationens skull och utan bevis.
 • Att man blir fördjupad in i och mycket delaktig i dunya, världsliga saker, det vill säga att man bara mår dåligt när man förlorar något i form av materiell rikedom.
 • Att man blir fördjupad in i och oroad över sig själv.
Okej, hur kan vi stärka vår tro då?
 • Recitera och fundera över innebörden i Koranen. Då sänker ron ned sig och våra hjärtan blir mjuka. För att dra nytta av det på bästa sätt, påminn dig själv om att Allah talar till dig. Människor beskrivs i olika kategorier i Koranen, tänk dig i vilken du hittar dig själv i.
 • Inse Allahs storhet. Allt är under Hans kontroll. Det finns tecken i allt vi ser som leder till Hans storhet. Allt händer i överensstämmelse med Hans tillåtelse. Allah hänger med och ser efter allt, till och med en svart myra på en svart sten på en mörk natt utan månsken.
 • Gör en ansträngning för att få kunskap, i alla fall grundläggande saker i vardagen, till exempel hur man gör wudu ordentligt. Förstå betydelsen av Allahs namn och egenskaper. Människor som har taqwa är de som har kunskap.
 • Besök samlingar där man kommer ihåg Allah. I sådana samlingar är vi omringade av änglar.
 • Vi måste förbättra våra goda gärningar. En god gärning leder till en annan. Allah kommer att göra vägen lätt för den som ger till välgörenhet och Han gör det också lätt för honom eller henne att göra goda handlingar då. Goda gärningar måste göras oavbrutet, inte i spurter.
 • Vi måste frukta det eländiga slutet av våra liv; påminnelsen av döden är förstöraren av nöjen.
 • Kom ihåg olika stadium av akhirah, till exempel när vi blir nedlagda i våra gravar, när vi blir dömda, antingen vi kommer att vara i paradiset eller helvetet.
 • Gör dua, inse att vi behöver Allah. Var ödmjuk. Eftertrakta inte materiella saker i det här livet.
 • Vår kärlek till Allah (Subhaanah wa Ta'ala) måste ses i våra handlingar. Vi måste hoppas på att Allah ska acceptera våra böner, och ha en bestående fruktan för att göra fel. Före vi går och sover på natten, måste vi tänka på det goda vi gjorde under dagen.
 • Inse effekterna av synder och olydnad - ens tro förbättras av goda gärningar och förminskas av dåliga gärningar. Allt händer på grund av att Allah vill det. När en olycka drabbar oss är den också från Allah. Den är ett direkt resultat av vår olydnad mot Allah.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa