Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

En liten stuga

Översättning till svenska: Asso Atlassi
Källa: http://english.islamway.com

Hur många av oss, långt innan vi gifte oss, startade med att planera i vilket hus vi vill bo? Vi alla har idén om en perfekt stuga, som vi In Sha Allah kommer att äga någon dag. Mentalt designar vi och dekorerar vårt hus.. När den drömmen förverkligas, tar vi inte hand om det? Självklart!! Vi håller det rent, ordnar om det, bygger vi om det, så att det blir bekvämt och fast.
Skulle någon köpa ett hus, för att, så småningom, senare riva ner det? En galen idé, låter det. Nåväl, låt oss analysera vad vi gör med våra hus.. Allah (SWT), i Sin extrema Godhet, gav var av oss ett hus att förvalta: vår kropp. Allahs Sändebud (fvmh) sa: " Den som inte har något av Koranen inom sig är som ett hus i ruin." Rapporterad av Attirmithi.

Riktigt är det, utan Koranen är våra hus tomma och kalla, för att Koranen är vad som får ditt blod att våldsamt forsa och hålla hjärtat i gång och pumpande. Därför ska vi mest sträva efter att lära oss och läsa Koranen så mycket som möjligt. Vi behöver komma underfund med illusionen i denna värld.
Tänk på hur lätt vi hamnar i rutinfällan. De flesta bland oss går till skola, till jobb, slappnar av tillsammans med kompisar (12 timmar per dag helt borta). När vi kommer hem, tittar vi på TV, pratar i telefon och sover (andra 8-9 timmar borta) Hur mycket tid har vi sparat åt att arbeta med oss själva och med vår "deen" (religion)? Nästan ingen tid alls?

Vi skulle kunna gå ur vår väg för att ha det perfekta arbetet, det perfekta huset, medan den perfekta "deen", som vi har på våra fingertoppar, men som vi ignorerar (struntar i ). AstaghfirUllah! Koranen är Allahs Ord. Det är genom Koranen och Profeten (fvmh) s sunnah som vi kan göra våra hus vackrare, våra liv, våra hjärtan inför Allah! Allahs Sändebud (fvmh) sa:" Allah tittar inte på hur ni ser ut och på eran välfärd; men tittar på era hjärtan och era gärningar" (Rapporterad av Moslem.) Om du ser att din arbetsdag inte lämnar någon tidsutrymme för din deen, så är det dags att göra om schemat. Islam är balansen i levnadssättet; alltså låt oss skapa och ägna tid åt vår Herre, annars lider vårt liv stor brist vad gäller dess fundamentala mening.

När vi börjar läsa Koranen, måste vi inse att det inte räcker med att lära sig utantill. Snarare måste vi förstå vitsen med alla orden och leva upp till dem. För att det är stor slöseri att ha kännedom om något och inte omsätta det i praktisk handling :

"När Koranen läses skall ni lyssna noga på den och begrunda den, måtte ni få (Allahs) barmhärtighet."

(Koranen 7:204)

Sannerligen är en stor välsignelse att vara bland dem rätt vägledda. Detta sägs av erfarenhet, för jag har inte mer visdom än någon annan, vi måste vara män och kvinnor med gott omdöme. Detta är det bästa levnadssättet av alla. Annars är det lätt att gå vilse. När vi avviker från den rätta vägen, är det svårt att komma tillbaka.

"Din Herre vet att du (Muhammad) vakar (i bön) nästan två tredjedelar av natten eller halva natten eller en tredjedel av den, tillsammans med några av dina följeslagare. Och Gud som fastställer nattens och dagens längd, vet att ni inte håller räkning på (era vakor) och Han vänder sig till er ( och lättar i sin barmhärtighet på era bördor). Läs således i Koranen vad ni med lätthet kan läsa. Gud vet att det kommer att finnas sjuka bland er och andra som färdas långt bort från att söka (den utkomst som) Han i sin godhet, beviljar dem och andra som kämpar för Guds sak. Läs alltså vad ni med lätthet kan läsa och förrätta bönen och hjälp de behövande och ge Gud ett lån av goda gärningar- varje god handling som ni sänder framför er (till Domen) skall ni återfinna hos Gud, förskönad och (följd av) en rikare belöning. Och be om Guds förlåtelse för era synder- Gud är ständigt förlåtande och barmhärtig."

(Koranen 73:20)

Översatt för Islamguiden från engelska till svenska av Asso Atlassi

http://www.islamguiden.com


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa