Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Att tänka efter

Av: Abd al-Wâhid Yahya
http://home.swipnet.se/muslim


Källa: www.harunyahya.com

Har du någonsin tänkt på det faktum att du inte existerade innan du blev till och föddes till denna värld och att du har blivit till från intet?

Har du någonsin tänkt på hur blommorna du ser i ditt vardagsrum varje dag har kommit ur svart lerig jord och som har en ljuvlig lukt och är så färgglada som de är?

Har du någonsin tänkt på hur myggor som flyger så irriterande runt dig rör sina vingar så snabbt att du inte kan se dem?

Har du någonsin tänkt på hur fruktskal, som t ex bananer, vattenmeloner och apelsiner fungerar som högkvalitativa omslag och hur frukterna är förpackade i dessa så att de behåller sin smak och lukt?

Har du någon gång tänkt på möjligheten att då du sover kan ett plötsligt jordskalv rasera ditt hem, ditt kontor och din stad jäms med marken och att på ett fåtal sekunder kan du förlora allt du har av den värld du äger?

Har du någonsin tänkt på hur ditt liv passerar förbi så fort och att du kommer att bli gammal och svag, och långsam och att du kommer att förlora din skönhet, hälsa och styrka?

Har du någonsin tänkt på att du en dag kommer att finna dödsängeln utsedd av Gud framför dig och att du då kommer att lämna denna värld?

Nå, har du funderat över varför människor är så fästa vid en värld som de snart kommer att lämna och att det som de i grund och botten behöver är att sträva efter det efterkommande livet?

Människan är en varelse som Gud ger förmågan att tänka. Trots det använder de flesta människor inte denna viktiga förmåga så som de borde. Faktum är att vissa människor nästan aldrig tänker. Sanningen är att varje människa besitter en förmåga till tänkande som hon inte ens själv är medveten om. Då människan väl börjar använda denna tankekapacitet avslöjar sig fakta för henne som hon ditintills inte varit förmögen att inse. Desto djupare hon reflekterar desto mer ökar hennes förmåga till att tänka och detta är något som är möjligt för alla. Man måste helt enkelt inse att man behöver reflektera och därefter kämpa hårt.

Den som inte tänker kommer att förbli helt distanserad från sanningar och kommer att leva sitt liv i självbedrägeri och villfarelse. Som ett resultat därav kommer man inte att förstå syftet bakom skapandet av världen och orsaken till ens existens på jorden. Men Gud har skapat allting med ett syfte. Detta faktum slås fast i Koranen på följande vis:

"Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan för Vårt nöjes skull; nej, utan en plan och ett syfte har Vi inte skapat dem, men de flesta [människor] inser inte det."

(Koranen 44:38-39)

Därför behöver varje människan reflektera över syftet med skapelsen, först och främst för att det angår henne själv, och för att det berör allting som hon ser i universum och varje händelse hon erfar under livets gång. Den som inte tänker kommer att inse dessa fakta efter att hon dör, då hon står ansvarig inför Gud, men då kommer det att vara för sent. Gud säger i Koranen att på domedagen kommer alla att tänka och inse sanningen:

… och helvetet görs [synligt], den dagen skall människorna minnas [Våra varningar] - men vad hjälper det henne då att hon minns? Då kommer hon att säga: "Om jag ändå hade tänkt på [det eviga] livet och sänt framför mig [goda handlingar till domen]!"

(Koranen 89:23-24)

Sanningen kan sägas till en människa på många olika sätt, den kan visas i användandet av detaljer, olika bevis och med varje medel. Men om denna människa inte tänker över denna sanning för sig själv, uppriktigt och ärligt i syfte att förstå sanningen är alla dessa ansträngningar bortkastade. Av denna anledning presenterade Guds budbärare sanningen klart och tydligt då de förmedlade sitt budskap och kallade dem sedan till att tänka [igenom det budskap och den sanning de fått].

Då Gud har gett oss en möjlighet att under livet i denna världen reflektera och dra slutsatser från våra egna reflektioner, att se sanningen då kommer att ge oss en stor vinst för våra liv i det efterkommande. Av denna anledning har Gud kallat alla människor genom Sina profeter och Sina skrifter till att reflektera över sin skapelse och över universums skapelse:

"Har de aldrig begrundat inom sig själva? Gud har inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte och att en slutpunkt är fastställd [för allt]? Men många människor förnekar att de en dag skall möta sin Herre."

(Koranen 30:8)

En människa som reflekterar inser hemligheterna I Guds skapelse, sanningen bakom livet i denna världen, existensen av helvetet och paradiset och frågors inre sanning. Man får en djupare förståelse av vikten av att vara en person som Gud är nöjd med och därigenom leva religionen som den ska levas, igenkänner Guds attribut i allting man ser och börjar tänka på ett sätt som inte majoriteten av alla människor vill utan som Gud vill. Som ett resultat därav finner man glädje i skönhet långt mer än vad andra gör och lider inte av otillfredsställdheten i grundlösa missuppfattningar och världslig snikenhet.

Dessa är bara ett fåtal av de vackra saker som en tänkande person kommer att vinna i världen. Vinsten i det efterkommande för någon som alltid finner sanningen genom att tänka är kärleken, gillandet, nåden och paradiset från din Herre, vilket stå över allting annat.

* Koranverserna i enlighet med Bernström, Koranens Budskap, Proprius 1998.


Ladda hem artikeln:
"Att tänka efter" [worddokument]
"Att tänka efter" [RTF]
"Att tänka efter" [PDF]


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa