Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Tio värdelösa saker

Av: Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah
Källa: www.islaam.com

Det finns tio värdelösa saker

  1. Kunskap som man inte handlar enlighet med.
  2. En handling som varken har uppriktighet eller är baserad på efterföljandet av andras rättfärdiga exempel.
  3. Pengar som samlas på hög, eftersom ägaren varken kan njuta av dem under detta liv eller få någon belöning för dem i nästa liv.
  4. Ett hjärta som är tomt på kärlek och längtan för Allah, och från att söka närhet till Honom.
  5. En kropp som inte lyder och tjänar Allah.
  6. Att älska Allah utan att följa hans regler eller söka Hans välbehag.
  7. Tid som inte spenderas på att sona synder eller att ta vara på tillfällen att göra gott.
  8. En hjärna som tänker på värdelösa saker.
  9. Att tjäna de som varken för en närmare Allah, eller är till någon nytta för en i ens liv.
  10. Att ha hopp eller fruktan för någon som är under Allahs auktoritet och i Hans hand; och som varken kan bringa sig själv nytta eller skada, inte heller död eller liv, och som inte heller kan återuppväcka sig själv (efter döden).

Att slösa sitt hjärta och slösa sin tid tillhör emellertid de allvarligaste av dessa saker. Slösa sitt hjärta gör man genom att föredra detta världsliga liv över det nästa, och slösa sin tid gör man genom att ha ändlösa förhoppningar. Undergång frambringar man genom att följa sina begär och ha ändlösa förhoppningar. All godhet finner man genom att följa den rätta vägen och att förbereda sig själv på att möta Allah.

Visst är det konstigt att när en Allahs tjänare har ett (världsligt) problem, söker han hjälp hos Allah, men han ber aldrig Allah att bota hans hjärta innan det dör av okunskap, försummelse, tillfredsställande av ens begär och att vara inblandad i innovation. Sannerligen, när hjärtat dör känner man aldrig vikten eller resultatet av sina synder.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa