Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Varför ber muslimer?

Översatt av: Ramzi F.
Källa: http://www.islamonline.com

Svensk översättning av korancitat tagna från: Koranens Budskap, Mohammed Knut Bernström (ISBN 91-7118-899-1)

Efter en lång och hektisk dag på jobbet, kan vissa tro att det är svårt för en trött person att koncentrera sig på hans/hennes böner till Allah (den allsmäktige). Hur svårt det är att ta sig upp till böneutropet, "Kom till bönen! Kom till framgång!", när man är inkrupen i en varm och mysig säng.

Den kände läkaren och vetenskapsmannen, Ibn Sina (Avicenna), berättade att under en kall och kylig natt, vilade han och hans slav i ett värdshus i en avlägsen del av Khuraasaan. Under natten blev han törstig, så han kallade på sin slav för att hämta vatten åt honom. Slaven hade ingen lust att lämna sin varma bädd, så han låtsades inte höra Ibn Sinas rop. Men efter upprepade rop, så steg slaven motvilligt upp och för att hämta vattnet. En liten stund därefter, hördes det melodiska ljudet av azaan (böneupprop).

Ibn Sina började då att tänka på böneutroparen. Han sade för sig själv: "Min slav, Abdullah, har alltid respekterat och beundrat mig. Han tog vara på varje tillfälle att överösa mig med beröm och tillgivenhet, men i natt föredrog han sin egen bekvämlighet över mina behov. Men å andra sidan, se på den persiska slaven av Allah: Han lämnade sin varma bädd för att bege sig ut i den kyliga natten, han gjorde tvavning i strömmens iskalla vatten, och sedan gick han upp för moskéns höga minaret för att glorifiera Allah som han verkligen tjänar, kallandes till bön,

"Det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammad är Hans sändebud"

Ibn Sina skrev: "Jag lärde mig den sanna kärlekens natur, den kärlek som resulterar i fullständig lydnad." Allahs kärlek kräver fullständig och villkorslös lydnad.

Allah (den allsmäktige) säger:

Säg [Muhammed]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta era synder. Gud är ständigt förlåtande och barmhärtig."

(Koranen 3:31)

Att be, var profeten Muhammeds (Guds frid och välsignelser över honom) första befallning från Allah efter det att han tilldelades profetskapet.

När ärkeängeln Gabriel kom till honom så forsade en vattenström ur berget framför de. Gabriel instruerade profeten Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom) i hur han skulle göra tvavning och hur han skulle utföra bönen till Allah (den allsmäktige). Profeten Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom) visade sedan sin fru Khadeeja det han hade lärt sig.

Inledningsvis bad profeten (Guds frid och välsignelser över honom) två raká två gånger dagligen, en på morgonen och en på kvällen. Profeten (Guds frid och välsignelser över honom) har inte gått en dag utan att be sedan hans första bön.

Precis innan hans utvandring till Medina, togs han på en nattlig resa till Jerusalem och sedan till himlarna (Mi'raaj). Under denna resa beordrade Allah (den allsmäktige) honom att be fem gånger dagligen. Bönen är en gåva given till varje troende för att han/hon skall kunna uppleva ett andligt lyft fem gånger dagligen.

Profeten Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom) sade:

"Bönen är Mi'raajen för den troende."

Bönen ger varje muslim chansen att kommunicera med hans herre. Under varje bön reciterar muslimen "Surat Al-Fatiha": Denna recitation är inte en tråkig monolog av den troende, utan Allah (den allsmäktige) ger löfte om att det är en konversation mellan honom och dyrkaren.

Profeten Muhammed (Guds frid och välsignelser över honom) sade att Allah (den allsmäktige) säger:

När en dyrkare säger hans böner: "Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre" Säger jag: "Min dyrkare har hyllat mig"

När han säger: "den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag!" Säger jag: "Min dyrkare har glorifierat mig"

När han säger: "Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp" Säger jag: "Detta är mellan mig och min dyrkare"

När han säger: "Led oss på den raka vägen" Säger jag: "Detta är för min dyrkare, och jag ger min dyrkare vad han vill ha"

Profeten (Guds frid och välsignelser över honom) sade en gång:

"Bönen är religionens pelare" (Redogörelse av Al-Baihaqi)

Han informerade oss även om att Islam är uppbyggt på fem pelare, det andra är att utföra bönen fem gånger dagligen. (Redogörelse av Al-Bukhaari)

Detta gör bilden tydlig: Islam är som en byggnad som stöds på fem pelare, ta bort en pelare och hela byggnaden försvagas. På samma sätt, när en person slutar att be, blir hans tro svag, och minsta lilla slag mot den kan få den i gungning.

Bönen är också mycket viktig då profeten (Guds frid och välsignelser över honom) sade:

"Säkerligen, det som håller en människa från flergudadyrkan och tvivel är hans bön" (Redogörelse av Muslim)

Angående de icke troendes svåra position på domedagen, Allah (den allsmäktige) sade:

"Vad förde er till helveteselden?" De skall svara: "Vi hörde inte till de som bad"

(Koranen 74:43)

Allah (den allsmäktige) sade också:

"DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne"

(Koranen 23:2)

"Och de som slår vakt om bönen, [Alla] dessa skall [hälsas] med hedersbetygelser i [paradisets] lustgårdar."

(Koranen 70:35)

Allah (den allsmäktige) har betonat behovet av ödmjukhet och koncentration i bönen. Det finns inga tvivel att Satan är människans bittraste fiende, han försöker ständigt störa den troendes böner.

En muslim (dyrkaren) kan plötsligt finna sina tankar vandrandes till minnen, problem, bekymmer, arbete och familj och kommer ofta att hitta sig själv undrandes om han/hon har bett tre eller fyra raká. Detta är Satans sätt att stjäla bönen. Allah (den allsmäktige) sade att människan skapades endast för att dyrka honom:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig."

(Koranen 51:56)

Människan ska leva i denna värld som en dyrkare av Allah (den allsmäktige) och bönen är den bästa formen av dyrkan. På domedagen skall människan stå till svars för hennes gärningar.

Allah (den allsmäktige) säger:

"och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!"

(Koranen 102:8)


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa