Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Nya bönetider

  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

En vinnares verktyg!

Av: Amatullah Abdullah
Källa: en.islamway.net

Det var lördag och som vanligt gick jag till min sons skola för mötet för mammor som hålls varje lördag. Skolan brukar hålla kurser för kvinnor. Den dagen ombads kvinnorna tala om en fråga eller ett ämne som berör dem. En syster gick fram och nämnde följande hadith. Abdullah ibn 'Umar berättade att Allahs budbärare (frid över honom) sade:

"Tre personer gav sig av på en resa. De överraskades av regn och sökte skydd i en bergsgrotta, då ett klippblock föll ner framför öppningen och stängde in dem.

En av dem sade till de andra: 'Minns era goda gärningar som ni gjort för Allahs skull och be sedan till Allah, den Upphöjde, att Han skall rädda er'.

En av dem sade: 'O Allah, jag hade mina föräldrar som var gamla, och min fru och mina små barn också. Jag såg efter flocken och när jag kom tillbaka hem på kvällen så mjölkade jag dem (fåren, getterna, korna osv.) och gav mjölken till mina föräldrar först.

En dag var jag tvungen att gå iväg till en avlägsen plats på jakt efter bete. Jag kunde inte komma tillbaka förrän till kvällen och fann mina föräldrar sovande. Jag mjölkade djuren som jag brukade och tog med mig mjölken till dem och stod vid deras huvuden och undvek att väcka dem. Jag tyckte inte det var tillrådligt att ge mjölk till mina barn före mina föräldrar.

Mina barn grät vid mina fötter. Jag förblev på detta sätt tills det blev morgon. Och (O Allah), om Du vet att jag gjorde detta för att söka Ditt välbehag, så rädda oss från denna svårighet.'

Klippblocket gled lite åt sidan så att de kunde se himlen.

Den andre av dem sade: 'O Allah, jag hade en kvinnlig kusin som jag älskade mer än någon man kan älska en kvinna. Jag ville ha sexuellt umgänge med henne men hon vägrade.

Det var med svårighet som jag lyckades samla hundra dinarer och sedan betala dem till henne. När jag skulle ha sexuellt umgänge med henne, sade hon: 'Allahs tjänare, frukta Allah och bryt inte (kyskhetens) sigill förutom med lagliga metoder.' Jag ställde mig upp, gav henne pengarna som hon behövde, och rörde henne inte. O Allah, om Du vet att jag gjorde detta för Din skull, så befria oss från denna svårighet.'

Situationen lättades något för dem, då klippblocket rörde sig ännu längre från ingången.

Den tredje sade: 'O Allah, jag anställde någon för ett mått ris. Efter att han utfört sitt arbete, gav jag honom sin lön (i form av) ett mått ris, men han tog inte emot det. Jag använde detta ris som utsäde och det gav en jätteskörd och jag blev tillräckligt rik för att ha kor och flockar (i min ägo).

Han kom till mig och sade: 'Frukta Allah, och begå ingen grymhet mot mig vad gäller min lön'. Jag sade till honom: 'Ta härifrån denna flock med kor och får'. Han sade: 'Frukta Allah, och driv inte med mig.' Jag sade: 'Jag driver inte med dig. Ta korna och flocken.' Så han tog dem. O Allah, om du vet att jag gjorde det för Din skull, så gör slut på denna svårighet.'

Klippblocket rörde sig ännu mera bort, och de kunde ta sig ut." (Al-Bukhari).

Systern på mötet sade då: "Jag tänker alltid på denna bön som de tre personerna i grottan bad." Hon tillade: "Jag undrar alltid om vi har några gärningar som dessa, som skulle komma till vår räddning om vi drabbas av olycka?"

Många gånger har jag också känt; "finns det någon gärning som vi gjort endast för Skaparen skull? Kan någon av våra gärningar hjälpa oss så som dessa gärningar hjälpte de tre männen i grottan?"

Utan tvekan har många av oss märkt att när vi påbörjar en handling av dyrkan - till exempel salah (bön) - så är vår avsikt uppriktig, men så fort vi påbörjat bönen försöker Satan distrahera oss från den och får oss att mista vår uppriktighet i avsikten. De goda nyheterna är att vi ändå kan kämpa mot Satan genom att vara medvetna och söka skydd hos Allah mot Satan, och ständigt be Allah att rena vår avsikt och göra den uppriktig.

Du'aa (bönfallning) är en välsignelse från Allah, ett verktyg att uppnå våra mål i livet och det nästkommande med. Allah älskar när vi ber Honom om någonting. Han förväntar Sig att vi skall be Honom om hjälp med våra behov. Allah säger i Koranen vad som betyder:

"Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig - kanske skall de ledas på rätt väg." (Al-Baqarah:186).

När vi ber Allah om någonting så visar det att vi erkänner att vi är svaga och att Han är den Allsmäktige, den Nåderike och den Givmilde!

"Människor! Inför Gud är ni de fattiga och Gud är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer." (Fatir:15).

Må Allah fortsätta att välsigna oss genom att lyssna på vår du'aa, hjälpa oss att göra våra gärningar uppriktiga, och hjälpa oss att rena våra avsikter för att komma Honom närmare.


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa