Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri
banner4.html


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Skrota Evolutionsteorin

Del 2

Av: Yusef B.

Hur kommer det sig att dinosaurierna som var väldigt stora och starka dog ut, medan de små och svaga djuren överlevde?

Giraffen utvecklade en lång hals för att kunna nå maten där andra djur inte kunde nå den, för att överleva...
Problemet: Vad gör den nyfödda giraffen som inte når till trädtopprna, dör av hunger eller...'.'

Antilopen är ett av djuren som utvecklade en väldig snabbhet, vilket är en stor evollutionär tillgång för att kunna överleva...
Problemet: Hur kommer det sig i sådana fall att vissa antilopsorter också har utvecklat doftkörtlar i hovarna (av alla ställen på kroppen!) så att de lätt kan spåras ner av rovdjur med hjälp av den efterlämnade doften ? Har det någon nytta som är jämförbar med att kunna springa snabbt ?

Många fler av dessa samband i naturen visar att det måste finnas en önskan av att en balans upprätthålls mellan alla livsformer så att det inte blir för mycket utav något, de olika livsformerna i livscykeln betar av varandra för att upprätthålla ekosystemet. I Koranen (15:19) säger Gud, att han skapade allt av olika slag på jorden med mått eller i balans. I vers (55:7-8) påtalar Gud att han reste himlen och satt upp balansen, så att vi inte skall överträda eller fela med balansen.

Den arroganta, och själviska människan har det senaste århundradet lyckats rubba balansen i både naturen och haven,, och även i rymden har vi lämnat skräp efter satelliter och raketer och vi har förstört ozonlagret, vilket verkar tyda på att vad än människan får kontroll över lyckas den korrumpera och förstöra balansen för. Blir ni förvånade om Gud påpekar detta i vers (23:7 1), att om sanningen vore efter dessas behag, skulle säkerligen himlarna och jorden samt allt som finns i dem bli förstört.

Ett annat av problemen med evolutionsteorin är de plötsliga hopp som verkar ha skett mellan de olika stadierna enligt evolutionsläran.

Det som genomgående kan bevisas genom fossiler är att nya arter har dykt upp plötsligt mellan de stora geologiska perioderna. Vissa forskare bekymrar sig över att de fossiler man hittar i de olika sedimenten, (jordlager), har inga mellanlänkar i utvecklingen, hur kan det komma sig att endast fossilerna som är mellanlänkar och sedimenten där de ligger har försvunnit?

Det är egentligen helt enkelt så att det inte finns någon fossil som vetenskapligt kan bevisas vara mellanlänk till någon av arterna bland jordens alla olika livsformer, trots över ett sekel av utgrävningar och sökande efter fossiler för att försöka bevisa evolutionsläran.

Ytterligare problem med utvecklingsläran
Det finns sådana svårförklarliga företeelser för evolutionister, som att gräs och gräsätare dök upp samtidigt för 25 miljoner år sedan, vad hände med perioderna då arterna måste utvecklas för att anpassa sig, till förhållandena?

Man kan också fråga sig hur det är möjligt att det finns fossiler av t ex bakterier som är runt 4 miljarder år gamla och de är i stort sett likadana än i dag.

Vad är orsaken till de massiva utrotningarna av olika djurgrupper som t ex dinosaurierna? Det finns sådana antaganden som att en kornet kan ha slagit ned och orsakat utrotning, men varför överlevde isådana fall alla de mindre djuren, varför dog inte dem också?

Hur kan levande varelser utvecklas ur död materia? Varför fortsätter inte död materia att då och då plötsligt få liv? Var kommer de mänskliga språken ifrån? Det finns inga exempel på primitiva språk idag, då människospråken idag är högt utvecklade och komplexa.

Ögat, en slump?
Utan tvekan är ett av våra mest fantastiska och otroliga organ, ögat. Det är ett otroligt precist samspel som krävs för ögats alla beståndsdelar, för att det skall fungera. Det fattas heller inte fantastiska och komplicerade organ förutom ögat, ta exempelvis hjärnan, öron, njurar o s v.

Angående synförmågan bör det här påpekas att de flesta däggdjur är färgblinda som t ex hundar, med undantag av primaterna och några andra arter. Här kan det bli svårt att förstå hur det kan komma sig att djur som antas befinna sig lågt på "evolutionsstegen", som grodor, sköldpaddor och ödlor har färgseende? Det är ju från dessa djur som däggdjuren antas härstamma och man kan fråga sig om evolutionen här har rört sig bakåt. från att ha haft något som är bättre till det sämre, vad är meningen med detta i sådana fall?

Ett vanligt argument från de som tror på en skapare brukar vara hur evolutinisterna har tänkt sig att ett halvt öga skulle ha fungerat, medan det utvecklades. Ett rätt så tappert försök men med ett, enligt min mening, dåligt och svagt argument att försvara evolutionens sätt att förklara ögat, hittade jag i en sida på Internet, av en man vid namn Sven Ove Hansson i en utgivning av en text kallad Förklarade Mysterier, s53-54.

Efter att han först nämner att ..."kreationisterna mest använda argument är att så komplicerade organ som t ex ögat inte kan ha kommit till på det sätt som utvecklingsläran anger..... tar han sig sedan an att lösa detta problem åt oss. Han börjar med att förklara för oss att ett djur utan näthinna inte har någon användning av en lins, sedan beskriver han att det finns många maskar och andra ryggradslösa djur som har enkla ögon som bara kan registrera om det är ljust eller mörkt, och ibland från vilket håll ljuset kommer. De har alltså en näthinna men ingen lins. "Redan en mycket primitiv lins, som uppkommit av en slump, förbättrar ett ögas förmåga att registrera ljusets riktning”....... ”Gradvisa förbättringar har sedan fört fram till de förfinade instrument som människans och många andra arters ögon är. Hela skalan från ljuskänsliga celler till ögon finns företrädd hos djur som lever idag".

Man kan undra om denne man egentligen menar allvar och verkligen tänkt igenom det som han skrivit. Det som denne märkvärdige man verkar vilja förklara för oss är att näthinnan på något sätt, enklare skulle dyka upp av slumpen än linsen. Värt att påpeka i detta sammanhang är att linsen och näthinnan bara är två delar av de otaliga delar som bygger upp ett öga, för att det skall fungera och även maskens "linslösa" öga är ett komplicerat organ. Denne man måste väl ändå haft tillgång till en uppslagsbok över hur ögat fungerar innan han gav sig på att avfärda kreationisternas argument. Problemet återstår, hur kan han få sina linslösa maskar att se med hälften av maskögats beståndsdelar, och vad skulle masken med alla dessa beståndsdelar till under tiden den utvecklades, låg de och "väntade" på att de skulle kompletteras? Vem har isådanafall informerat dem om att ytterligare beståndsdelar var på väg?

Det som jag möjligtvis kan kritisera många av de existerande kreationisterna för precis som evolutionisterna, är att kreationisternas argument till hur jorden och livet är uppkommet, många gånger är ovetenskapliga. Detta med tanke på bl a de kristna kreationister vilka vill bevisa att jorden är 6 000 år gammal och detta är en beräkning som bygger på de släktträd som anses för människan i Bibeln ända tillbaka till Adam. Att påstå att jorden bara är 6 000 år gammal, när det finns säkra kemiska metoder man kan mäta olika föremåls ålder med och som bekräftar att det snarare rör sig, om miljarder år, då måste jag, hålla med om att de intar en svag ställning gentemot naturvetenskapliga metoder.

En annan bristande inställning hos vissa kreationister är att det inte kan uppstå några förändringar alls inom en art, detta kan man lätt överbevisa med att det exempelvis ibland föds människor med sex fingrar på ena handen, eller att man helt enkelt inte är en exakt kopia av sina föräldrar.

Det finns utrymme för variationer inom en art, däremot kan man inte bevisa att en art har utvecklats från en annan. Det finns dessutom spärrar för korsningar mellan olika arter, i form av att de inte kan få någon gemensam avkomma.

Även om det finns sådana korsningar som mellan Åsna och häst,(även om de hör till samma djurfamilj), vilken är mulan, blir den i sin tur steril och kan inte få någon avkomma."Om djuren kan bli far- eller morföräldrar, alltså få en fruktsam avkomma, hör de till samma art."

Meningen med livet: förökning?
Vill man påstå att meningen med livet är att föröka sig, dyker ett stort problem upp: Varför skulle vi i sådanafall utvecklats vidare från bakterien, då den är oslagbart bäst på att föröka sig? En enda bakterie kan föröka sig till flera miljoner på några timmar!

Till att avsluta hela detta ämne med, vill jag anse den egentliga anledningen till varför evolutionisterna egentligen håller på sin teori. Författaren till "The eneyclopedia of evolution" anger denna enkla, men något desperata anledning på sidan 157, i sitt uppslagsverk: Vad är alternativet?

Del 1

<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa