Hem  E-post  Skicka Fax  Om oss  Moskéguiden  Islam. kal.  Greg. kal.   Hijri


  Guds existens
  Guds egenskap

  Koranen
  Vetenskapen
  Skapelsen
  Fosterutveckling
  Övrigt

  Vad är Islam ?
  Trosartiklarna
  Islam. Högtider
  Ramadan
  Eid
  Monoteism
  Konvertering
  Islam. kalender
  Missuppfattning
  Missförstånd
  Övrigt

  Profetens liv
  Sista profeten
  Profetens hadith
  Följeslagare
  Övrigt

  Trosbekännelse
  Bönen
  Allmosan
  Fastan
  Vallfärden

  Matregler
  Tillsatser
  Alkohol
  Griskött
  Orientalisk mat
  Övrigt

Jan Feb Mar
Apr Maj Jun
Jul Aug Sep
Okt Nov Dec


  Audio
  Ladda hem
  Bazar
  Ordlista
  FAQ


الفقه الميسر

Online Kalender

Google

حصن المسلم

مصحف التجويدمصحف التجويد الملون


OBS! Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

VEM SKAPADE MANNEN OCH KVINNAN?

Källa: blogg.aftonbladet.se/snilleblixt

MÄNNISKOKROPPEN, BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!!
Det enda logiska bakom skapandet av Mannen och Kvinnan, konstruktionen av Människokroppens alla superkomplexa system, alla beroende av varandra, måste ju givetvis vara allas vår Intelligente Designer, Universums Skapare! Att tro att allas vår gemensamma vördade urfäder skulle ha varit någon stackars uppdiktad föräldralös slumpbakterie, som de evolutionstroende pinsamt påstår, kan bara vara ett resultat av svår ateistisk indoktrinering...

HUR UPPSTOD SEXUALORGANEN?
Hur i Herrens Namn skulle sexualorganen ha kunnat evoluera fram stegvis under miljoner år, som evolutionsteorin påstår, (för att inte tala om 2 sorter som perfekt gängar ihop), med tanke på att fortplantningen absolut nödtvunget måste fungera redan från allra första början, för att inte tala om under alla de påstådda evolutionära stegen?

Givetvis skapades Mannen och Kvinnan färdiga med alla delar på plats, inklusive sexualorganen, färdigkonstruerade och funktionsdugliga redan vid skapelsens begynnelse, eftersom halvt utvecklade organ omöjliggör överlevnad!

Gud, vår Intelligente Designer, såg dessutom till att själva sexualakten skulle vara fylld av vällust, för att på så sätt försäkra sig om att reproduktionen av släktena skulle fortgå vidare!

MÄNNISKOKROPPENS FANTASTISKT INTELLIGENTA DESIGN

Människans ögon, bevis för Intelligent Design:
De mänskliga ögonen, har 110 miljoner pixlar vardera!
Bara ett fullständigt geni som Gud skulle ha kunnat skapa något så fantastiskt genialt avancerat komplext!

Blodets koagulationsmekanism, bevis för Intelligent Design:
Blodets koagulationsmekanism, där 23 olika ämnen och ett par anatomiska strukturer samverkar för att blodet ska koagulera i rätt tid och i rätt omfattning, KAN INTE ha utvecklats genom någon darwinistisk mekanism! En skada på någondera av elementen ger en blödningsrubbning som leder till döden! Därför måste hela mekanismen ha varit färdigkonstruerad och funktionsduglig från första början, vilket fullständigt motsäger evolutionsteorin!

Människans kroppsorgan, bevis för Intelligent Design:
Den perfekta symmetrin hos människans kroppsorgan motsäger evolutionsteorin. Om man tror på evolutionsflummet så måste man samtidigt tro på att slumpen och urvalet har en förkärlek att tillverka organ i symmetriska par, såsom människans 2 lungor, 2 ögon, 2 öron, 2 näsborrar, 2 njurar, 2 armar, 2 ben, 2 händer, 2 fötter, 2 hjärnhalvor, osv...

Ingen blind IQ-befriad "evolution" i världen hade kunnat konstruera ögonen!
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_08.php
http://islamguiden.com/evolutionsteori2.shtml

Människans händer, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_03.php

Människans hud, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_04.php

Människans ben, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_05.php

Människans hjärna, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_19.php

Människans kroppstermostat, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_15.php

Människans immunsystem, bevis för Intelligent Design:

http://www.creationofman.net/chapter2.html http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_3.html http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_4.html http://www.creationofman.net/chapter2/chapter2_11.html

Människans hormonsystem, bevis för Intelligent Design:
http://www.creationofman.net/chapter3.html http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_2.html http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_3.html http://www.creationofman.net/chapter3/chapter3_4.html

Människans matsmältningssystem, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_07.php

Människans transportsystem, bevis för Intelligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_13.php

Människans cirkulationssystem, bevis för Inteligent Design:
http://www.allahexists.com/human_body/human_body_16.php

Människans reproduktionssystem, bevis för Intelligent Design:
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_7.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_9.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_10.html

Människans moderkaka, bevis för Intelligent Design:
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_26.html
http://www.creationofman.net/chapter1/chapter1_27.html

Människans DNA, bevis för Intelligent Design:
http://www.creationofman.net/chapter4.html
http://www.creationofman.net/chapter4_2.html
http://www.creationofman.net/chapter4_3.html
http://www.creationofman.net/chapter4_4.html
http://www.creationofman.net/chapter4_5.html
http://www.creationofman.net/chapter4_6.html


DE SOM PÅ FULLT ALLVAR TROR att alla dessa komplexa samverkande system och organ i Människokroppen skulle vara ett verk av blinda slumpar och "evolution", torde nog snarast börja tänka om...
Snacka om patologisk övertro på "evolutionen"..


<% Dim referer referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") %>
Tipsa din vän om denna artikel:

Din väns email:
Ditt email:

Ditt namn:


©IslamGuiden:   islamguiden(a)gmail.com
www.islamguiden.com


Länktips:

Svenska:
Koranensbudskap
Moslim
Al-ibadah
Bilal
Islam
Hikma
Barnskolan
Quranaudio
Quranacademy
Konvertitguiden
Islaminfo
Muslimguide


English:
islam-guide.com
Muslimguide
Sultan
Islamway
Islamonline
Islamweb
Thisistruth
Islamicweb
Awareness
Moslim


Soumi:
Koraani
Islamopas


كوردى :
Zanstitajweed
Dangiislam
Muslimguide
Moslim


فارسى :
Ahlesonnat


العربية :
Al-islam
Islam-qa
Islamway
Sultan
Islamweb
Islamonline
Moslim
Muslimguide


Andra språk:

Al-islam
Islam-qa